Видео

Смъртта на Ленин

На 21. 1. 1924 г. първият вожд и учител на Съветите и на целия световен пролетариат умира от сифилис. Край ковчега му на почетна стража са цялото партийно и държавно ръководство начело с новия вожд Сталин. Ако има и по-наблюдателни, те със сигурност ще забележат в тъплата и бъдещият вожд и учител на един друг народ - българският.

Още от категорията