Видео

Обувки по Буш

Иркаски журналист мята обувките си по президента Буш.

Още от категорията