Видео

Ликвидиране на опозицията, 1947 година

Насърчавани от Москва и с подкрепата на Съветската армия, разположена в страната, българските комунисти решават да пристъпят към "ликвидирането" на парламентарната опозиция. През септември 1946 референдум решен с малко вероятното мнозинство от 93 % обявява България за република. Цар Симеон и останалите оцелели членове на царското семейство са принудени за напуснат страната. Изборите за Велико Народно Събрание, което да подготви нова конституция се провеждат на 27 октомври 1946. Дори при тези извънредни политически условия над един милион души, или 28 % от всички избиратели, гласуват за некомунистическата опозиция, Още с откриването на Великото Народно Събрание през ноември, Земеделският водач Никола Петков става обединителна фигура за новата парламентарна опозиция. Скоро обаче той е обвинен в заговор за сваляне на правителството и отстранен от парламента заедно с останалите опозиционни депутати, всички те малтретирани от враждебна тълпа на излизане от парламента. През юни 1947 Никола Петков е арестуван, и след инсцениран по модела на Сталин и Вишински процес, на 23 септември 1947 година той е екзекутиран. Седмица по-късно САЩ признават дипломатически новия комунистически режим, Великобритания прави това още през февруари. В парламента екип от съветски юристи надзирават спешната подготовка на "Димитровската конституция". Тя е приета на 4 декември 1947. По модела на Съветската конституция от 1936 тази конституция слага край на многопартийната демокрация в България. Ще минат почти 43 години до възстановяването на старите политически партии в България.

Още от категорията