Видео

Фидел Кастро се сближава с масите

Всеизвестни са ораторските способности на Фидел Кастро - и до днес няма кой да бие неговат реч от 29. 9. 1960 г. - 4,29 ч. Лошото при такива речи е, че са уморителни и намаляват бдителността на оратора...

Още от категорията