Видео

Eсента на 1956

Потушаването на въстанието в Унгария и бруталното нахлуване на Съветската армия в Будапеща през октомври и ноември 1956 са последвани от незабавни репресии в София. Ръководи ги новоназначеният комунистически водач Тодор Живков. Ще остане на власт още 33 години.

Още от категорията