Видео

Чернобил 1986 г. - първи кадри от въздуха, Припят и потърпевшите

На 26. 4. 1986 г. в 1,24 ч. два взрива унищожават почти изцяло 4-ти атомен реактор на Чернобилската АЕЦ. Причина за взрива е безумен опит, разпореден от ръководството на АЕЦ-а при който реакторът работи в условията на симулирана авария в електромрежата или в условията на война. Безумният опит, съчетан със самонадеяността на ръководещия го специалист Дятлов, както и със заложените още при строителството на реактора конструктивни дефекти води до загубата на контрол върху ситуацията. Реакторът избухва изхвърляйки огромно количество радиоактивни предмети и вещества. Ръководството на КПСС прави опит да потули колосалната авария, но дори то е принудено да каже нещо за разигралите се събития. За истинските мащаби на трагедията светът научава малко по-късно.

Още от категорията