Видео

Българска комунистическа реалност

Българските комунисти следват точно съветския модел във всички сфери, както в теорията, така и в практиката. Усилията им да копират ритуалите, символиката, жестовете на своите съветски учители са често впечатляващи. Официално, Партийният конгрес трябва да избира Централен Комитет, който от своя страна да избере лидера, Генералния Секретар. В Съветския Съюз от времето на Сталин, обаче, този модел е променен : Генералният Секретар определя състава на Политбюро и Централния Комитет. Под ръководството на Тодор Живков, комунистическа България никога не се отклонява от този модел. През 1951 той става член на Политбюро, а през 1954 година, Първи Секретар на ЦК. Тук виждаме Тодор Живков да се ръкува, в най-добрата съветска традиция, с най-големите си вернопоклонници, 11-те «мъдреци» от Политбюро и с други членове на ЦК на партията.

Още от категорията