Видео

Борис Елцин и неговото шоу - 4 "Вие се провалихте!"

Безпощадно Борис Николаевич бичува недъзите на журналистиката, която прогнозира провал на преговорите между него и Клинтън и заявява на журналистите, че са се провалили.

Още от категорията