Галерия

кап. / ген.-майор / ген.-лейт. Георги Вазов

5. 1. 1860 г. - 13. 8. 1934 г.Един от най-важните детронатори (и фактически нещо като Главнен управител на Източна...
Виж

ген.-майор Пьотр Паренсов

5. 7. 1843 г. - 26. 8. 1914 г. министър в 2 правителства
Виж

Григор Начович

22. 1. 1845 г. - 4. 1. 1920 г.министър в 12 правителства
Виж

Георги Тишев

21. 12. 1847 г. - 9. 4. 1926 г.министър в 1 правителство
Виж

Христо Тодоров Стоянов

1842 г. или 1845 г. - 1. 7. 1895 г. министър в 3 правителства
Виж

Михаил Сарафов

14. 2. 1854 г. - 13. 12. 1924 г.министър в 6 правителства
Виж

доц. д-р Константин Иречек

24. 7. 1854 г. - 10. 1. 1918 г.министър в 2 правителства
Виж

Кирияк Цанков

1847 г. - 21. 10. 1903 г.министър в 1 правителство
Виж

княз ген.-майор Михаил Кантакузин

1840 г. - 1891 г.министър в 2 правителства
Виж

Илия Цанов

15. 7. 1835 г. - 14. 3. 1901 г.министър в 1 правителство
Виж

Иван Гюзелев

24. 6. 1844 г. - 6. 10. 1916 г.министър в 1 правителство
Виж

Никола Стойчев

12. 8. 1845 г. - 1899 г.министър в 2 правителства
Виж

майор Константин Никифоров

19. 10. 1856 г. - 20. 1. 1891 г.министър в 2 правителства
Виж

Константин Величков (Петков)

1855 г. - 3. 11. 1907 г.министър в 3 правителства
Виж

полк./ген.-лейт./ген. от пехотата Данаил Николаев

18. 12. 1852 г. - 29. 8. 1942 г.министър в 4 правителства
Виж

д-р Стоян Чомаков

1819 г. - 23. 11. 1893 г.министър в 1 правителство и член на временното правителство на Източна Румелия
Виж

майор Олимпи (Гълъб) Панов

17. 6. 1852 г. - 22. 2. 1887 г.министър в 1 правителство
Виж

полк./ген.-майор Михаил Савов

14. 11. 1857 г. - 21. 7. 1928 г.министър в 6 правителства
Виж

Христо Белчев

1857 г. - 15. 3. 1891 г.министър в 1 правителство
Виж

Иван Салабашев

7. 1. 1853 г. - 14. 6. 1924 г.министър в 2 правителства
Виж

Иван Вазов

27. 6. 1850 г. - 22. 9. 1921 г.министър в 1 правителство
Виж

Найден Бенев

1857 г. - 6. 2. 1909 г.министър в 1 правителство
Виж

Михаил Маджаров

31. 1. 1854 г. - 23. 1. 1944 г.министър в 4 правителства
Виж

проф. Владимир Моллов

4. 7. 1873 г. - 29. 4. 1935 г.министър в 5 правителства
Виж

Михаил Такев (Юнаков)

4. 3. 1864 г. - 26. 1. 1920 г.министър в 4 правителства
Виж

Лазар Паяков

1860 г. - 1910 г.министър в 4 правителства
Виж

д-р Никола Генадиев

19. 11. 1868 г. - 30. 10. 1923 г.министър в 5 правителства
Виж

проф. д-р Иван Шишманов

22. 6. 1862 г. - 23. 6. 1928 г.министър в 2 правителства
Виж

Иван Славейков

17. 10. 1853 г. - 24. 4. 1901 г.министър в 1 правителство
Виж

полковник/ген.-майор Стефан Паприков

12. 4. 1858 г. - 30. 5. 1920 г.министър в 8 правителства
Виж

Михаил Тенев (Хаджиколев)

15. 1. 1856 г. - 6. 10. 1943 г.министър в 2 правителства
Виж

Александър Людсканов

3. 3. 1854 г. - 4. 3. 1922 г.министър в 6 правителства
Виж

ген.-лейт. Сава Савов

6. 12. 1864 г. - 10. 4. 1940 г.министър в 2 правителства
Виж

проф. д-р Йосиф Фаденхехт

24. 11. 1873 г. - 27. 10. 1953 г.министър в 1 правителство
Виж

Стоян Костурков

25. 11. 1866 г. - 17. 12. 1949 г.министър в 10 правителства
Виж

ген.-майор/ген.-лейт. Калин Найденов

18. 2. 1865 г. - 16. 4. 1925 г.министър в 1 правителство
Виж

о.з. майор Христо Георгиев Попов

18. 12. 1858 г. - 28. 10. 1951 г.министър в 1 правителство
Виж

ген.-лейт. Иван Фичев

15. 4. 1860 г. - 18. 11. 1931 г.министър в 1 правителство
Виж

Атанас Буров

30. 1. 1875 г. - 15. 5. 1954 г.министър в 6 правителства
Виж

ген.-майор Климент Бояджиев

15. 4. 1861 г. - 15. 7. 1933 г.министър в 2 правителства
Виж

ген.-майор Стилиян Ковачев

26. 2. 1860 г. - 11. 7. 1939 г.министър в 1 правителство
Виж

Стефан Бобчев

20. 1. 1853 г. - 8. 9. 1940 г.министър в 1 правителство и директор в Директората на Източна Румелия
Виж

о.3. кап. Димитър Яблански

24. 10. 1858 г. - 7. 3. 1937 г.министър в 2 правителства
Виж

проф. Венелин Ганев

4. 2. 1880 г. - 25. 3. 1966 г.министър в 1 правителство
Виж

Кръстю Пастухов

15. 10. 1874 г. - 25. 8. 1949 г.министър в 1 правителство
Виж

д-р Петър Джидров

20. 05. 1876 г. - 2. 1. 1952 г.министър в 1 правителство
Виж

Цанко Бакалов (Церковски)

16. 10. 1869 г. - 2. 5. 1926 г.министър в 4 правителства
Виж

ген.-майор Анастас Ватев

22. 10. 1881 г. - 21. 4. 1967 г.министър в 1 правителство
Виж

Вергил Димов (Вергилов)

25. 10. 1901 г. - 1. 12. 1979 г.министър в 3 правителства
Виж

Стефан Стефанов

6. 7. 1876 г. - 25. 3. 1946 г.министър в 3 правителства
Виж

д-р Александър Гиргинов

29. 4. 1879 г. - 1. 11. 1953 г.министър в 5 правителства
Виж

Димитър Гичев

28. 11. 1893 г. - 26. 4. 1964 г.министър в 5 правителства
Виж

ген.-майор/ген.-лейт./ген. от конницата Александър Кисьов

10. 7. 1879 г. - 26. 12. 1964 г.министър в 5 правителства
Виж

проф. Петко Стайнов

19. 5. 1890 г. - 24. 7. 1972 г.министър в 2 правителства
Виж

проф. Георги Данаилов

3. 5. 1972 г. - 22. 10. 1939 г.министър в 2 правителства
Виж

Григор Василев (Гьорев)

24. 6. 1883 г. - 7. 11. 1942 г.министър в 1 правителство
Виж

ген.-майор/ген.-лейт. Никола Бакърджиев

26. 9. 1881 г. - 21. 3. 1954 г.министър в 2 правителства
Виж

Цвятко Бобошевски

8. 8. 1884 г. - 21. 12. 1952 г.министър в 4 правителства
Виж

полк. / ген.-майор / ген.-лейт. / ген от пехотата Иван Вълков

19. 1. 1875 г. - 20. 4. 1962 г.министър в 4 правителства
Виж

о.з. ген.-майор Иван Русев

15. 11. 1872 г. - 1. 2. 1945 г.министър в 2 правителства
Виж

Петър Тодоров (Цачев)

3. 2. 1881 г. - 30. 1. 1955 г.министър в 3 правителства
Виж

Христо Стоянов

25. 1. 1892 г. - 5. 3. 1970 г.министър в 1 правителство
Виж

Константин (Коста) Томов

8. 10. 1888 г. - 27. 4. 1935 г.министър в 1 правителство
Виж

Александър Радолов

15. 6. 1883 г. - 1. 2. 1945 г.министър в 1 правителство
Виж

д-р Райко Даскалов

9. 12. 1886 г. - 23. 8. 1923 г.министър в 1 правителство
Виж

Александър Оббов

2. 2. 1887 г. - 18. 10. 1975 г.министър в 4 правителства
Виж

Александър Димитров (Брадата)

1878 г. - 22. 10. 1921 г.министър в 1 правителство
Виж

Марко Турлаков

14. 9. 1872 г. - 21. 10. 1940 г.министър в 1 правителство
Виж

Димитър Драгиев (Колев)

1. 11. 1869 г. - 24. 3. 1943 г.министър в 2 правителства
Виж

ген.-лейт. Владимир Вазов

14. 5. 1868 г. - 20. 5. 1945 г.
Виж

Александър Греков

5. 12. 1884 г. - 21. 5. 1922 г.
Виж

ген.-майор Иван Маринов

6. 1. 1896 г. - 18. 8. 1979 г.министър в 1 правителство
Виж

о.з. полк. Първан Драганов

23. 1. 1890 г. - 1. 2. 1945 г.министър в 1 правителство
Виж

проф. д-р Михаил Арнаудов

5. 10. 1878 г. - 18. 2. 1978 г.министър в 1 правителство
Виж

проф. д-р Александър Станишев

15. 12. 1886 г. - 1. 2. 1945 г.министър в 1 правителство
Виж

ген.-лейт. Руси Русев

27. 11. 1889 г. - 1. 2. 1945 г.министър в 2 правителства
Виж

Дочо Христов

18. 2. 1895 г. - 26. 10. 1945 г.министър в 1 правителство
Виж

Петър Габровски

9. 7. 1898 г. - 1. 2. 1945 г.министър в 3 правителства, в т. ч. председателстващ 1 правителство
Виж

о.з. ген.-майор Никола Недев

7. 7. 1886 г. - 27. 4. 1970 г.министър в 2 правителства
Виж

о.з. подп. д-р Николай Николаев

28. 1. 1887 г. - 21. 7. 1961 г.министър в 1 правителство
Виж

ген.-майор/ген.-лейт Теодоси Даскалов

2. 9. 1888 г. - 1. 2. 1945 г.министър в 4 правителства
Виж

ген.-майор Христо Луков

28. 9. 1887 г. - 13. 2. 1943 г.министър в 2 правителства
Виж

Иван Красновски

25. 8. 1882 г. - 31. 3. 1941 г.министър в 1 правителство
Виж

Димитър Пешев

13. 6. 1894 г. - 25. 2. 1973 г.министър в 1 правителство
Виж

полк. Крум Колев

12. 7. 1890 г. - 27. 4. 1970 г.министър в 1 правителство
Виж

ген.-майор Рашко Атанасов

13. 8. 1884 г. - 1. 2. 1945 г.министър в 1 правителство
Виж

ген.-майор Стефан Цанев

26. 12. 1881 г. - ?министър в 1 правителство
Виж

о.з. ген.-майор Георги Сапов

12. 11. 1873 г. - ?министър в 1 правителство
Виж

Константин Батолов

22. 12. 1877 г. - 2. 8. 1938 г.министър в 2 правителства
Виж

о.з. ген.-майор Петър Мидилев

27. 10. 1875 г. - 22. 3. 1939 г.министър в 1 правителство
Виж

майор Райчо Николов

1. 6. 1840 г. – 6. 9. 1885 г.
Виж