Само факти!

Не че нещо, обаче...

Арабските числа (1, 2, 3...) не са открити от арабите. Те всъщност са ползвани от индийски математици първо, след което, вече променени, се разпространяват между математиците в Северна Африка, и оттам стигат до Европа.

Мнения за Арабските числа (1, 2, 3...) не са открити от арабите. Те... Споделете
вашето мнение!