Събития на дата
9 Юли 2017

Архивни събития

Преди 46 години на 9 Юли 1971 година

Съставено е правителство начело със Станко Тодоров. За първи зам.-председатели на МС са избрани Тано Цолов и Петър Танчев, а за зам.-председатели – Пенчо Кубадински, Живко Живков, Иван Попов, Сава Дълбоков и Мако Даков.
Станко Тодоров е роден на 10 декември 1920 г. в село Кленовик (днес Колош), Радомирско. Той е политически и държавен деец. Кандидат-член е и е член на Политбюро на ЦК на БКП (1961 г. – 1988 г.). Заема отговорни държавни постове: министър на земеделието (1952 г.– 1957 г.), председател на Държавната планова комисия (1959 г. – 1962 г.), зам.-председател (от 1959 г.) и председател на МС (1971 г. – 1981 г.), Председател е на НС (1981 г. – 1990 г.). Умира на 17 декември 1996 г.

Преди 53 години на 9 Юли 1964 година

В Атина се подписват поредица от спогодби между България и Гърция, които уреждат финансови и имуществени въпроси между двете съседни страни, останали нерешени от края на Втората световна война. Най-важна е финансовата спогодба, с която България урежда начина на изплащане на дължимите по Парижкия мирен договор от 1947 г. репарации за Гърция. Важна е и спогодбата за сътрудничество при използването на водите на реките, протичащи през територията на двете страни. Спогодбите предвиждат още увеличаване на стокообмена между тях, предоставяне на взаимни привилегии при преминаване на транзитни превози през техните територии, опростяване на митническите формалности и др. Договарящите се страни се съгласяват да възстановят преките шосейни и въздушни съобщения, а така също и преките телефонни и телеграфни връзки. Предвиждат се и мерки за подобряване на сътрудничеството в областта на мореплаването, туризма, културните и научните институти.

Преди 57 години на 9 Юли 1960 година

Съветският лидер Никита Хрушчов предупреждава САЩ де не се намесват в Куба и заявява, че войски на СССР ще подкрепят кубинския народ.
Никита Сергеевич Хрушчов е руски общественик, държавник, висш партиен функционер роден в с. Калиновка, Курска губерния на 17 април 1894 г. Той е работник и миньор в Донбас от 1908 г., участник в Гражданската война (1918 г. – 1920 г.). Учи известно време в Московската промишлена академия (1929 г. – 1931 г.), след което работи в московския партиен апарат (1931 г. – 1935 г.). В периода 1935 г. – 1938 г. е първи секретар на московския градски партиен комитет, от 1938 г. до 1947 г. е първи секретар на Централния комитет на украинската болшевишка партия. По време на войната като партиен комисар е на фронта и получава званието генерал-лейтенант (1943 г.).Секретар е на Централния комитет на ВКБ (б) от декември 1949 г., член е на Политбюро от 1939 г. Като висш партиен функционер има отношение към организацията и провеждането на масовите репресии срещу партийни, държавни и военни функционери в навечерието на Втората световна война и след нея. След смъртта Сталин заема неговата длъжност. Организира разобличаването му и разкрива ужасите на неговата диктатура пред света в доклад на закрито заседание на Двадесетия конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз (КПСС) (февруари 1956 г.). Хрушчов започва ликвидирането на “култа към личността на Сталин”. Опитва се да въведе демократизъм в тоталитарната система. Като използва възможностите на плановата икономика, Хрушчов се опитва да активизира земеделието, с което СССР да изпревари САЩ в селскостопанското производство; хвърля огромни средства за разработване и усвояване на нови земеделски земи в Казахстан. Във външната политика проявява инициатива и постига сближаване със САЩ, при което се постига разбирателство по някои въпроси на световния мир и международната сигурност. След Двадесетия конгрес на КПСС освобождава всички политически затворници, осъдени по времето на “култа към личността”. Въвежда определен ред и започва да осъществява контрол върху работата на органите за държавна сигурност. Под ръководството на Хрушчов се създават условия за творческа свобода на интелектуалците. Свален е от длъжност и е пенсиониран по решение на Октомврийския пленум на ЦК на КПСС (1964 г.). Умира в Москва на 11 септември 1971 г.