Събития на дата
8 Май 2017

Архивни събития

Преди 20 години на 8 Май 1997 година

XXXVIII Народното събрание приема Декларация за национално съгласие. Членството на страната в НАТО се определя като основен национален приоритет. Декларира се и стремежът към пълноправно членство на България в Европейския съюз и всички конкретни усилия в тази насока. Народните представители заявяват, че ще подкрепят споразуменията на България с международните финансови институции, включително и въвеждането на Валутен съвет, ще подкрепят ускореното и реално възстановяване собствеността на земеделските земи и създаване условия за ефективното им използване. Ще застанат зад решителната борба с престъпността и особено с организираната престъпност и корупцията. Народното събрание поема отговорност и че ще отвари досиетата на политиците, висшите магистрати и администратори, за да неутрализираме тяхната зависимост от бившите служби за сигурност.

Преди 27 години на 8 Май 1990 година

Естонският парламент гласува за промяна на името на страната на Република Естония от Естонска съветска социалистическа република. Източноевропейската страна със столица Талин е с площ 45 227 кв. км. и население над 1 530 000 жители. Административно страната е разделена на 15 уезда. Законодателният орган е еднокамарен парламент. Естонците населили днешната си земя в началото на средните векове. Към 1080 г. са покорени от датския крал Кнут IV, а през 1347 г. падат под немско владичество, продължило до 1559 г. През ХVI в. шведите завзели страната на естонците и през 1660 г. окончателно я присъединяват към Швеция. През 1721 г. след Северната война по Нищатския мирен договор Естония е присъединена към Русия. След Втората световна война е в състава на СССР. През 1992 г., след като страната става независима, е приета нова конституция. Президент става Л. Мери, който е преизбран през 1996 г. Проведени са и парламентарни избори, които са спечелени от Отечествената партия, която печели изборите и през 1995 г.

Преди 72 години на 8 Май 1945 година

Хитлеристка Германия подписва безусловната си капитулация пред силите на съюзниците, с което завършва Втората световна война. За Вермахта своя подпис слага върховният главнокомандващ на немската армия фелдмаршал Кайтел, за СССР – маршал Жуков, а за съюзните британо-американски сили – английският маршал Тедъл.

Преди 588 години на 8 Май 1429 година

Обсаденият от англичаните Орлеан е напълно освободен от въстаническата армия на Жана д’Арк. Именно след това събитие народът започва да я нарича Орлеанската дева. Тя е родена в лотарингско селце, пострадало от войната. Фанатично религиозна, уверява хората, че й е предначертано да освободи Франция. С големи усилия успява да убеди дофина Карл да започне военни действия през февруари 1429 г. След редица победи Орлеанската дева повежда армията към Реймс, в който на 17 юли 1429 г. коронова дофина Карл, като Карл VII. Размахът на народната война и огромната популярност на Жана д'Арк плашат краля и придворната аристокрация и впоследствие тя е отстранена от ръководството на военните действия. На 23 май 1430 г. по време на едно от излизанията на французите от обсадения Компиен героинята попада в плен на бургундците, които я предават на англичаните. Църковният съд в Руан я обвинява в ерес и я изгаря на кладата. През 1456 г. във Франция е организиран нов процес, на който е реабилитирана. През 1920 г. Жана д’Арк е канонизирана от Католическата църква.