Събития на дата
5 Декември 2018

Архивни събития

Преди 102 години на 5 Декември 1916 година

Части от Дунавската армия, включително и български подразделения влизат в столицата на Румъния - Букурещ.
На 23 ноември 1916 г. Първа софийска дивизия и 12-а пехотна дивизия в състава на Дунавската армия преминават Дунава и настъпват към Букурещ.
Успешните действия на съюзниците в Карпатите и на 3-а българска армия в Добруджа създават условия за форсиране на р. Дунав и настъпление по Мунтенското оперативно направление. Тази задача получава Дунавската армия която трябва да форсира реката при Свищов и като развие удара към Букурещ, да съдейства за овладяването на града. При форсирането армията, командвана от германския генерал Кош, разполага с 217-а Германска, Сборната и 1-ва Пехотна софийска дивизия, Сборната конна дивизия и други части - общо 32 пехотни дружини и 66 артилерийски батареи. В полосата за форсиране противникът разполага с 10 пехотни дружини и 11 артилерийски батареи. Така превъзходството на Дунавската армия е значително. Форсирането започва рано сутринта на 23 ноември от 217-а и Сборната пехотна дивизия. Още същия ден те овладяват Зимнич. На другия ден е построен понтонен мост и до вечерта на 25 ноември на румънска територия са прехвърлени освен първоешелонните съединения, още нашата 12-а пехотна и турската 26-а пехотна дивизия. С тези войски армията осъществява по-нататък своето настъпление към Букурещ, форсирането при Свищов се осигурява с демонстративни действия в районите на Сомовит, Гиген и Оряхово. На 1 декември 1916 г. части от Дунавската армия достигат река Арджеш в Румъния.

Преди 135 години на 5 Декември 1883 година

Третото Обикновено народно събрание на България приема Закон за изменение на Търновската конституция. Въвеждат се изборни цензове, създават се Втора камара и Постоянна комисия на Народното събрание. Законът е отменен през юли 1886 г.
Търновската конституция е приета на 16 април 1879 г. Тя се състои се от 22 глави и 169 члена. В нея е прокаран принципът на разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя определя структурата и компетенциите на висшите държавни органи - монархически институт, парламент, правителство, както и основните права, свободи и задължения на българските граждани. Търновската конституция е една от най-демократичните за времето си в Европа. Отменяна е през 1881 г. и през 1883 г., изменяна е през 1893 г., 1911 г. и 1946 г. и е в сила до 1947 г.

Преди 227 години на 5 Декември 1791 година

Умира Волфганг Амадеус Моцарт (пълното му име е Йохан Кристос Волфганг Теофил Моцарт) - австрийски композитор, представител на Виенската класическа школа с огромно творчество във всички жанрове.
Моцарт е роден през 1756 г. в Залцбург. Концертира и композира от 6-годишна възраст. През 1769-1781 г. е концерт-майстор на придворната капела в Залцбург. От 1781 г. работи във Виена (от 1787 г. е придворен композитор) като клавесинист, органист, цигулар, диригент и композитор. На основата на немския зингшпил и на италианската опера буфа създава класически опери - "Отвличане от сарая", "Сватбата на Фигаро", "Дон Жуан", "Вълшебната флейта". Автор е на около 40 симфонии, 25 концерта за пиано и оркестър, 7 концерта за цигулка и оркестър, 9 концерта за духови инструменти и оркестър, камерна музика, клавирни творби, арии, дивертименти, серенади, меси, мотети, "Реквием" и др. Погребан е в безименен гроб в гробището за бедни. Причината за неговата смърт остава неизяснена.