Събития на дата
30 Май 2017

Архивни събития

Преди 97 години на 30 Май 1920 година

Генерал – майор Стефан Георгиев Паприков е роден на 12 април 1858 г. в Пирдоп. Завършва Военното училище с първи випуск през 1879 г. и Академията на Генералния щаб в Санкт Петербург. Заема отговорни държавни постове като министър на войната (1899 г., 1900-1903) г.; министър на външните работи изповеданията в кабинета на Ал. Малинов (1908-1910 г.); пълномощен министър в Русия (1916 г., 1910-1912 г.).През 1912 г. е член на българската делегация на мирната конференция в Лондон . В Сръбско-българската война (1885 г.) е началник-щаб на Западния корпус. Споделя идеята на княз Александър I за отстъпление, но след сражението при Сливница ( 5.-7.11.1912 г.) приема настъплението като единствен начин за постигане на победа (ръководи настъплението към Пирот). Проявява качества на активен и способен командир. По време на русофилските бунтове в Русе и Силистра е помощник на началник-щаба на армията, участва в потушаването им и в процеса срещу бунтовниците. През Балканската война е началник-щаб на I армия. Автор е на "Сръбско –българската война ", т. 1-2 (ръкопис във ВИБ).

Преди 138 години на 30 Май 1879 година

Излиза първи брой на в. "Витоша", орган на Консервативната партия.
Консервативната партия е политическа партия в Княжество България, основана непосредствено след Освобождението. Нейни лидери са Гр. Начович, д-р К. Стоилов, Д. Греков, М. Балабанов и др. Консервативната партия застъпва идеята за силно монархическо управление, за създаването на двукамарен парламент и пр. Първоначално съществува като течение в Учредителното събрание през 1879 г. След пристигането си в България в качеството на български княз Александър I Батенберг възлага на Консервативната партия формирането на първото българско правителство (юли 1879 г.). Въпреки острото противодействие на по-голямата част от българската общественост, князът отново поверява на партията управлението на страната през ноември 1879 г. Минавайки в опозиция през март 1880 г., Консервативната партия започва да губи своята сила като политически фактор. Част от нейните лидери като Т. Бурмов, М. Балабанов и др. преминават към умереното крило на Либералната партия, възглавявано от Др. Цанков. След Съединението (1885 г.) Консервативната партия престава да съществува. Членската й маса се включила в нови политически партии. Печатните органи на партията са: в. "Витоша" (1879 г.-1880 г.), "Български глас" (1879 г.-1883 г.) и "Отечество" (1884 г.-1885 г.).

Преди 141 години на 30 Май 1876 година

В Цариград е извършен държавен преврат, ръководен от Мидхад паша. Абдул Азис е детрониран, а за султан е провъзгласен Мурад V (1876 г.). Поради здравословни причини през август месец същата година Мурад V се оттегля от престола и на негово място застава неговият брат, Абдул Хамид II.
Мидхат паша е османски държавен и политически деец. Роден е на 18 октомври 1822 г. През 1864 г. е назначен за Дунавски валия с местоседалище Русе. Полага големи усилия за разгръщане на търговията, занаятите и земеделието във вилаета. Той е един от инициаторите на закона за вилаетите. В същото време се проявява и като яростен враг на българското националноосвободително движение. Провежда политика за асимилиране на българския народ чрез създаване на българо-турски училища, в които обучението да се води на турски език от подготвени за тази цел от Високата порта лица. През 1868 г. е издигнат за председател на новосъздадения Държавен съвет и продължава линията си на жестоко смазване на четническото движение в България. От 31 юли до 19 октомври 1872 г. и от 20 декември 1876 г. до 5 февруари 1977 г. е велик везир. Играе централна роля в провалянето на Цариградската конференция 1876 г. – 1877 г. Изпаднал в немилост при султан Абдул Хамид II, той е снет от заеманите постове и прогонен извън пределите на империята. През 1878 г. е амнистиран и изпратен за валия в Дамаск (Сирия), но скоро след това е снет от този пост и съден като един от участниците в убийството на султан Абдул Азис. Изпратен е на вечно заточение в Таиф (Хиджаз). По личното нареждане на султан Абдул Хамид е убит на 8 май 1884 г.