Събития на дата
29 Юни 2017

Архивни събития

Преди 86 години на 29 Юни 1931 година

Съставено е правителството на спечелилата изборите коалиция Народен блок, начело с Александър Малинов от Демократическата партия.
Народен блок е политическа групировка, образувана на 30 май 1931 г. в навечерието на изборите за ХXIII Обикновено народно събрание от Демократическата партия, Радикалната (до 1926 г. – Радикалдемократическа), Националлибералната партия (крило Г. Петров), Българския земеделски народен съюз "Врабча 1" и БЗНС "Стара Загора". В проведените избори Народния блок спечелва мнозинството и поема управлението на страната. Кабинетът е съставен от Александър Малинов, лидер на Демократическата партия, която има доминиращо положение в коалицията.

Преди 138 години на 29 Юни 1879 година

В Оряхово е роден Александър Цолов Цанков - български общественик, политик, държавник, публицист, академик (1935 г.). Министър-председател на България в периода 9 юни 1923 г. – 3 януари 1926 г. и председател на XXI и XXII Народно събрание (1926-1931 г.). Завършва Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1905 г., специализира Държавни науки и политическа икономия в Мюнхен, Бреслау (Вроцлав) и Берлин. Професор е по политическа икономия в Софийския университет “Св. Климент Охридски”; член е на Българската академия на науките. Започва политическата си дейност като социалдемократ, известен като публицист с псевдонима Александър Аджера. Ръководител е на Народния сговор (1921-1923 г.) и на Демократически сговор (от август 1923 г.). След Юнското и Септемврийското въстания и Атентата в черквата "Св. Крал" ("Св. Неделя") е най-деен представител на "белия терор" залял страната и довел до изчезването и избиването на хиляди хора, заради което получава прозвището "кървавият професор". Министър на народното просвещение е (1923-1926 г.; 1930-1931 г.). Създател е на партията “Народно социално движение” (1932 г.), разтурена след Деветнадесетомайския преврат 1934 г. Автор е на “Икономическа история на България” (заедно с проф. Д. Мишайков), “Политическа икономия” (1931 г.) и др. След Деветосептемврийския преврат (1944 г.) емигрира в Германия. Оглавява създаденото от него Задгранично правителство на България (1945 г. - 1949 г.). В края на 40-те години заминава за Буенос Айрес. Осъден е задочно на смърт от Народния съд през 1945 г. и е лишен от политически и граждански права. Общото събрание на Българската академия на науките възстановява посмъртно членството му през 1993 г. Автор е на “България в бурно време. Спомени” (1998 г.). Умира в Буенос Айрес на 27 юли 1959 г.