Събития на дата
15 Август 2017

Архивни събития

Преди 94 години на 15 Август 1923 година

Подписано е споразумение за неутралитет между БКП и ВМРО. БКП се задължава да не вдига въстание в Пиринския край и да разпусне Емигрантския съюз "Освобождение", а ВМРО - да не се намесва във въстанието.

15 август е формиран 26-членен Управителен съвет и 8-членен Изпълнителен комитет на Демократичния сговор. Той е образуван на 10 август чрез обединение на Народния сговор, Обединената народнопрогресивна партия, демократите и радикалите. На 31 август е приет Временен правилник за управление до първия партиен конгрес.

Преди 738 години на 15 Август 1279 година

Армията на Ивайло разгромява 5000-ната византийска войска, командвана от протовестиария Априн, който намира смъртта си в сражението. Византийските хронисти, търсейки обяснение за непобедимостта на Ивайло, констатират че ”той извършил много подвизи, понеже се сражавал с безумна смелост”.

Въстанието на Ивайло е антифеодално селско въстание, най-ярката проява на съпротива в средновековна България, едно от първите селски антифеодални въстания в Европа. Отслабването на централната власт и засилването на вътрешните феодални междуособици, честите нашествия на татарите, които опустошавали българските земи, направили още по-непоносимо положението на селячеството. То е обременено с тежки данъци и ангарии, лишено е от елементарни човешки права. През пролетта на 1277 г. в Североизточна България избухва въстание. Негов водач станал селският свинар Ивайло. Отначало действията на въстаниците са насочени против болярите, но след това и против татарите, които извършвали набези от север. След няколко успешни битки въстаниците разгромяват татарите и ги изтласкали отвъд река Дунав. Постигнатите успехи привличат на тяхна страна голям брой от населението в Североизточна България и твърде скоро се образувала голяма въстаническа армия. През есента на 1277 г. тя се насочва към столицата Търново. Срещу нея излиза с войска цар Константин Асен. В сражението царските войски са разбити, а Константин Асен е убит. По-голямата част от войската му преминава на страната на надигналите се селяни. След тази победа въстаническата армия достига до Търново. От своя страна Византия, възползвайки се от размириците в страната, се опитва да наложи със сила на българския престол Иван Асен III - внук на цар Иван Асен II. Император Михаил VIII Палеолог заедно със своето протеже нахлува в България с голяма войска. Изправени пред заплахата от Византия, болярите и царица Мария пускат въстаническата армия в Търново и признават Ивайло за български цар. С общите усилия на въстаниците и търновските боляри византийските войски са спрени при старопланинските проходи. В боевете срещу тях през лятото загиват въстаническите водители Дамян, Куман, Стан, Момчил и др. Като български цар Ивайло трябва да вземе бързи мерки и против татарите, които по това време нахлуват в страната от север и се насочили към столицата. С част от въстаническите войски той се отправя срещу тях, но за известно време е обграден в гр. Дръстър (дн. Силистра). Византийците, които успяват да нахлуят в България откъм Варна, пускат слух, че Ивайло е убит от татарите, и това открива пътя към престола на техния поставеник Иван Асен III. Скоро обаче Ивайло успява да разбие татарите и след като ги прогонва на север от Дунав, се отправя към Търново. Въпреки подкрепата на византийците Иван Асен III не успява да устои на натиска на въстаническата армия и е принуден да избяга в Цариград, заграбвайки царското съкровище. Тъй като Ивайло се отправя срещу византийските войски в старопланинските проходи, през лятото на 1279 г. търновските боляри избират за български цар Георги Тертер I. Сраженията между Ивайло и византийските войски продължават около година и завършват с успех за последните. За да избегне пленничеството, Ивайло бяга при татарите отвъд р. Дунав, където е убит с измама, в резултат на византийските интриги.

Преди 1299 години на 15 Август 718 година

През 717 г. арабите се насочват към византийската столица с цел да завладеят Европа.Тогава Византия се обръща за помощ към Хан Тервел. На 15 август 718 г. българските и ромейските войски разбиват арабите пред стените на Константинопол.