Събития на дата
10 Октомври 2017

Архивни събития

Преди 92 години на 10 Октомври 1925 година

Проведена е Учредителна конференция на ВМРО-обединена във Виена. ЦК: Димитър Влахов, Христо Янков, Георги Занков, Димитър Арнаудов и П. Брашнаров. Орган е вестник "Македонско дело" (от 10 септември). На 2 февруари 1926 г. към нея се присъединява групата на серчани (Временен организационен комитет - от 19 юли 1925 г.).
В своята дейност ВМРО-обединена се ръководи от принципите, залегнали в Майския манифест от 1924 г. Издига лозунга за свободна независима Македония в рамките на нейните естествени географски и икономически граници. Обявява се за Балканска федерация, за единен македонски и единен балкански революционен фронт. В нея членуват представители от бившия Емигрантски комунистически съюз, от бившата Серска група, от бившата Македонска федеративна организация и Илинденската организация. Ръководи се от ЦК със седалище във Виена, а от 1929 г. – в Берлин. Дейността на организацията се направлява пряко от Балкански революционен център начело с Г. Димитров. Изгражда свои мрежи в България, Македония и Гърция.