Някои възможни предпостваки за разбирането на българската история

Някои възможни предпостваки за разбирането на българската история ©Стефан Чурешки В областта на познанието на човека съществуват заблуди и недоразумения. Коренът на тези заблуди са лоша себепреценка на автора,...
Статия от категория Другата история Цялата статия

Чудото на човешката личност

Човека е живо същество, възприемащо и осъзнаващо своето възприятие. Вие можете да чувате, да усещате, да помиришете и да опитате на вкус окръжаващата ви реалност. Вие виждате небето, облаците, дърветата, цветята и...
Статия от категория Етнография Цялата статия

- Какъв е смисъла на шаманистиката и ползата от нея

Шаманизма е свързан с възприятието на необикновенното в обикновенния живот. Съвременните изследователи и продължители на древните традиции са въвели термина - "шаманистика" , като описание на способа, който...
Статия от категория Етнография Цялата статия

Вместо увод в шаманистиката

До налагането на християнството за държавна религия в България шаманистиката не само е била част от нещата в живота,но е стояла в тяхната основа.За разлика от оцелелите примитивни форми до средата на 20-ти век по...
Статия от категория Етнография Цялата статия

Храбростта на българската войска от гледището на автентичната българска народопсихология

Храбростта на българската войска от гледището на автентичната  българска народопсихология ©Стефан Чурешки В историческата и народоведческата литература често пъти се отправят недоказани твърдения и нелепи...
Статия от категория Коментари Цялата статия

Историческата приемственост като духовно възпитание

Историческата приемственост като духовно възпитание © Стефан Чурешки       Когато се говори за ключовата категория на историята - приемствеността (функциониращата традиция), писателите със...
Статия от категория Анализи Цялата статия

Атентатът в Марсилия

Марсилският атентат  е истинско историческо събитие ,което марксистката "историография" старателно премълчаваше. Това колосално събитие на 20-ти век, без малко не предизвика световна война, но всъщност...
Статия от категория Другата история Цялата статия

Смисълът на тържественното провъзгласяване на България за независимо Царство на 22 септември 1908 г.

Всъщност действителната дата за отбелязване на този велик ден от нашата история е 5 октомври, но за причината да не се спазват действителните дати,   можем само да гадаем... Както и да е, но години наред...
Статия от категория Коментари Цялата статия

Византия и славянският свят.Към постановката на проблема

“Персиан, от бога архонт на многото българи, изпрати Исбул, капхана, като му даде войски и ичиргу боила и кана колобра. И капханът към смоляните...Който търси истината, бог вижда, и който лъже, бог вижда. На...
Статия от категория Анализи Цялата статия

Републиканската легитимност

Законноста на държавната власт винаги се е основавала на няколко основни принципа. Между тях огромно значение са имали религиозните представи на всеки отделен народ. Това се забелязва особенно силно при евреите....
Статия от категория Анализи Цялата статия