Втори Средновековен Панаир в Асеновград - 2013

За втора поредна година в Асеновград от 7 до 9 юни ще се проведе средновековен панаир. Ще бъде отново пресъздадено средновековието на Балканите през 1185 - 1420, Второто Българско Варство. Мястото на панаира ще бъде...
Статия от категория Етнография Цялата статия

Народни песни, музика и танци на капанците

Капанската народна песен, в т.ч. и тази от Сеново, притежава редица качества, които подчертават нейната старинност. Фолклорът на Сеново е запазен от влияние и същият е както елегичен, така и тъжен. В него са застъпени...
Статия от категория Етнография Цялата статия

Древнобългарската митология - 5 част

  Кул Гали отбелязва още, че тази част от българите, която заминала на изток, провеждали Мен Тайре в една местност на Западен Хин, която също наричали Идел. Но там после това приело значението на - "Седморечие"...
Статия от категория Етнография Цялата статия

Какви са и кои са Коледата и Рождеството...?!

"...СЪЗНАНИЕТО - най-необходимата сила на човека - започва с ПАМЕТТА. И затова ПАМЕТТА е първата най-необходима насъщност в жизненната дейност на всеки жив човек. Човек лишен от памет, изпада вън от естественния ход...
Статия от категория Етнография Цялата статия

Капанска народна песен

Капанска правителствена песен Защо ле мале капанска, капанска още копанарска, не си научи копанарчето, копанарчето още капанчето, на бащиният му език копански, копански  чер  копанарски, ами го пущи в...
Статия от категория Етнография Цялата статия

Чудото на човешката личност

Човека е живо същество, възприемащо и осъзнаващо своето възприятие. Вие можете да чувате, да усещате, да помиришете и да опитате на вкус окръжаващата ви реалност. Вие виждате небето, облаците, дърветата, цветята и...
Статия от категория Етнография Цялата статия

- Какъв е смисъла на шаманистиката и ползата от нея

Шаманизма е свързан с възприятието на необикновенното в обикновенния живот. Съвременните изследователи и продължители на древните традиции са въвели термина - "шаманистика" , като описание на способа, който...
Статия от категория Етнография Цялата статия

Вместо увод в шаманистиката

До налагането на християнството за държавна религия в България шаманистиката не само е била част от нещата в живота,но е стояла в тяхната основа.За разлика от оцелелите примитивни форми до средата на 20-ти век по...
Статия от категория Етнография Цялата статия

Историко-Етнографски сведения за капанците

Историко-Етнографски сведения за капанците Населението на гр.Сеново спада към локалната българска етнографска група „капанци”, която обхваща жителите на няколко села от Разградска и Търговищка области....
Статия от категория Етнография Цялата статия

Трудови обичаи и обреди на капанците

Трудови обичаи и обреди на капанците Строеж на нова къща. Един от трудовите обичаи, запазени от миналото до към 50-60-те години на миналия век, е строителството на нов дом. В деня, определен за започване на...
Статия от категория Етнография Цялата статия