ОХРИД (Лихнида, Кизил-Червен)

Разположен на топлите и живописни брегове на Охридското езеро върху вдаден навътре нос и на два хълма, Охрид - четвъртата столица на България, е един от най-красивите старинни градове на Балканския полуостров. В сините...
Статия от категория Открития Цялата статия

СПИСЪК НА КАРА - БУЛГАРСКИТЕ ЦАРЕ ПОТОМЦИ НА БАТ БОЯНА. КОНСПЕКТ ИЗВЕСТИЯ ЗА ЗА ТОРЕ(ТЕНГРИАНСТВОТО) И ЗАКОНИТЕ

(...) - БАТ БОЯН или Халиб Илятбир. Най-големият син на Курбата Кюнграта("Кубрата"). Родил се през 617 г.През 643 г. Бат Боян приел исляма по време на посланническата си мисия при халифа Омар и дори извършил хадж. Взел...
Статия от категория Открития Цялата статия

Капански легенди и предания от Сеново

  Много легенди и предания, предавани от поколение на поколение, са достигнали до наши дни. Ще споменем някои от тях, които са свързани с различни местности. В по-далечно минало месността "Бакърджи кула(кулак)" -...
Статия от категория Открития Цялата статия

Как и кога попаднала чешката монета от X век в г.Казан(Или посланическата мисия на Черноризец Храбър във Волжка България)

  Неотдавна присъствах на срещата, която имаше известният археолог Ф.Ш.Хузин с обществеността на г.Казан. Там ученият разказа и за сензационната находка от разкопките в Казанския Кремъл - намерената чешка монета...
Статия от категория Открития Цялата статия

Сведения за българите от «неизвестния» период на «Именика на българските владетели»

Сведенията за които ще стане дума в статията са от летописа на Гази Барадж – емир(владетел) на Волжка България в периода от 1229 г. до 1246 г. и е съставен от неговия секретар Гази Баба(Арслан Тертер) в съдбоносните и...
Статия от категория Открития Цялата статия

Волжка България през 15 - 16 век

  В същия този раздел на сайта има вече три теми посветени на по-ранната история на Волжка България,която като че ли се приема сравнително нормално и в общи линии не се оспорва. Фантастиката и научното историческо...
Статия от категория Открития Цялата статия

История на Волжка България(10 век) - 3 част

Булгария по време на управлението на Талиба(продължение) Неуспешния опит да подчини Мала Азия с помоща на Русия не обезкуражил Талиба.Затова той поръчва на знатния булгарски феодал от огузки произход Селджук,бивш...
Статия от категория Открития Цялата статия

История на Волжка България(10 век) - 2 част

Булгария по време на управлението на Талиба Избора на Талиба за военен министър се оказало успешен ход.Той се проявил като много добър политик, пълководец и администратор.След като се снабдил с извънредни...
Статия от категория Открития Цялата статия

История на Волжка България(10 век) - 1 част

Обособяване на Волжка България(Ак Булгар) като самостоятелна държава   Годината 922 г. се оказва една от най-съдбоносните години в историята на Източна Европа.Краят на Кубратовата Велика България(Кара Булгар)...
Статия от категория Открития Цялата статия

Въстанието на Петър Делян

За Батира Джилана, сина на Бараджа (Гаврил Радомир), внука на Шамила(Самуила) в дават-хане (държавния архив) са се съхранили някои сведения. Името Джилан той получил защото се родил в годината на змията (981 год.)....
Статия от категория Открития Цялата статия