Dominus Michael princeps Bulgarius

Dominus Michael princeps Bulgarius Съобщeния за Михаил – Борис I. (bozman) І манипулация От съч. на А. Библиотекар: Написано : "...Dominus Michael princeps Bulgarius...". Разчетено от М. Соколов в съчинението му " Изъ древней истории...
Статия от категория Анализи Цялата статия

Кан(Княз) Борис -1 и неговите въпроси към римския папа Николай-1

  Оказа се, че е наложително , да се обърне внимание и на този въпрос - отново  малко известен от историята на българите. Борис бил сложен на трона още като голобрад юноша през 852 г. от Охридския боил(велик...
Статия от категория Анализи Цялата статия

За сложната и трагична история на древнобългарските летописи

  Може би тази публикация трябваше да излезе преди първата тема от цикъла "Малко известната история на българите", тук в този сайт...Може би тя, тази история не е вече чак толкоз малко известна, но така реших от...
Статия от категория Анализи Цялата статия

За алкохола, археологията, истината и политиката на Държавата

За алкохола, археологията, истината и политиката на Държавата ©Стефан Чурешки Напоследък в България масово се говори за културно-историческото наследство на българите и за приоритети в областта на науката и...
Статия от категория Анализи Цялата статия

За героизма и културата в България в конотациите на святотообщонародно българско дело от философията на историята

За героизма и  културата в България в конотациите на святотообщонародно българско дело от философията на историята © Стефан Чурешки В свода на историческото познание навсякъде по света са налагат няколко...
Статия от категория Анализи Цялата статия

За логиката на финансиране в България през модерността или “Мистика и ритуал” ООД

За логиката на финансиране в България през модерността или  “Мистика и ритуал” ООД © Стефан Чурешки Системата на оценки и възнаграждения в нормалните, християнски и нехристиянски, неконспиративни...
Статия от категория Анализи Цялата статия

Историческата приемственост като духовно възпитание

Историческата приемственост като духовно възпитание © Стефан Чурешки       Когато се говори за ключовата категория на историята - приемствеността (функциониращата традиция), писателите със...
Статия от категория Анализи Цялата статия

Византия и славянският свят.Към постановката на проблема

“Персиан, от бога архонт на многото българи, изпрати Исбул, капхана, като му даде войски и ичиргу боила и кана колобра. И капханът към смоляните...Който търси истината, бог вижда, и който лъже, бог вижда. На...
Статия от категория Анализи Цялата статия

Републиканската легитимност

Законноста на държавната власт винаги се е основавала на няколко основни принципа. Между тях огромно значение са имали религиозните представи на всеки отделен народ. Това се забелязва особенно силно при евреите....
Статия от категория Анализи Цялата статия

За вярата и идолите на историята

Историята винаги е била една от най-силните просветени науки, които с основата си на логика, общата философска платформа на познанието си, точността на фактите и перфектното познаване на класически и говорими чужди...
Статия от категория Анализи Цялата статия