Малко известната иистория на българите - II част

I-ва и II-ра хунска династия. През 1 век властта в Идел минава в ръцете на династията АЛАН. По нейно време се усилва влиянието на масгутските роднини на жената на Царя. Това предизвикало недоволството на старата иделска...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Малко известната история на българите - I част

Предисловие.След доста колебания, как точно и по какъв начин да бъде, реших, че за сайта най-добре ще е да се предложи текст в 3 части - в хронологичен ред и касаещ миналото на нашия балкански славянобългарски...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Долнолозенският манастир «Св. Спас»

Манастирът е разположен на 5 км.югоизточно от софийското с. Долни Лозен (днес източната част на село Лозен), дълбоко в недрата на Лозенска планина под вр. Половрак (1182 м.), върхуестествена тераса с прекрасен изглед към...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Египет през периода на старото царство

Периодът на Старото царство, който обхваща царуването на фараоните от III—VI династия (около 2700—2400 г. преди Хр.), е време, когато в Египет се образува първата централизирана силна робовладелска държава, време на пръв...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Априлско въстание в четвърти революционен окръг

И сега след 130 години, подвигът и саможертвата на Априлци ни карат да благоговеем, смаяни и възхитени от нашите героични деди, мълчаливо да прехвърляме в паметта си познатите и любими от детинство имена и отново, за кой...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

България през ХIII- XIV вek

Началото на ХIII век е съпроводено с бурни събития на Балканският полуостров.Рицарите от четвъртия кръстоносен поход превземат Константинопол през 1204 година и основават Константинополската латинска...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Династичните бракове на Иван Александър (1331-1371)

Сложни и противоречиви са събитията на Балканският полуостров от началото на XIV век. Те се характеризират от взаимоотношенията и противопоставянето на трите основни политически сили-Византия, България и Сърбия. По...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

ПОЛИТИЧЕСКА ХЕГЕМОНИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК. ЦАР СИМЕОН (893 - 927)

POLITIChESKA-HEGEMONIIa-NA-BULGARIIa-V-EVROPEISKIIa-IuGOIZTOK-CAR-SIMEON-%28893-927%29 Разцветът на българската култура през Х в. представлява естествен резултат от неуморната и плодотворна дейност на Кирило-Методиевите ученици в България. Книжовните средища в Плиска и Охрид за кратко време обучили...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

ПОКРЪСТВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ -БЪЛГАРИЯ М/У ИЗТОКА И ЗАПАДА

Според едно старо предание Пресиановият син Борис, назоваван още Богорис, приел властта над българското ханство на р. Брегалница в Македония през 852 г. БЬЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА IX В. Хан Борис застанал начело на...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

ДЪРЖАВНО УКРЕПВАНЕ И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗШИРЕНИЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА IX ВЕК; ХАН КРУМ(803-814)

Приключилите в края на VIII в. династични междуособици съдействали за постепенното укрепване на българската държава. Новият владетел произхождал от панонските българи и станал родоначалник на една от най-бележитите...
Статия от категория Теми по история Цялата статия