Стопанският живот на Третото Българско Царство - 3 част

  ИКОНОМИКА НА ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО.ФРАГМЕНТИ. Транспорт и Елекрификация. Тясно свързан с отраслите на материалното производство е железопътния транспорт. В периода 1921 - 1939 г. дължината на релсовия...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Стопанският живот на Третото Българско Царство - 2 част

Селско стопанство През 20-те години, както и през следващите, селското стопанство е основен отрасъл в българската икономика, даващ стабилна основа на благосъстоянието на българския народ. То осигурява 2/3 от...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Стопанският живот на Третото Българско Царство

И тази тема е почти табу за съвременния български "европейски" гражданин... Ако понякога се споменава по нещо за "времето на Стамболов" или че имало икономически бум в България в периода преди Балканската...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Archiepiscopus Bulgariae

Архиепископ на България в текста   „DE CERIMONIIS AULAE BYZANTINAE “ Целта на тази публикация е да се проследи от кое време е сведението за  „Архиепископ на България” ...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Из политическата история и дипломация на Първото Българско Царство

Около историите за покръстването на българите и въпроса за покръстването на България, витаят същите митове, легенди и нескончаеми пледоарии  -  подобно на въпроса за историята на българите и за историята на...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Хунобългарското леточисление и християнството

  Българската народна традиция еднозначно свързва новогодишния ден (Идинак=Игнажден) с най-късия ден в годината,т.е. със зимното слънцестоене.Но откъде се взема тази двудневна разлика в грегорианските дати на...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Добавките за българската история към превода на Манасиевата хроника

През пролетта на 1331 г. ловешкият деспот Иван Александър , бил избран за цар и с това решение болярският съвет в Търново много бързо пресякъл мераците на въздигащата се по това време Сърбия да се меси в българските...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Сенките от миналото - втора част

Този материал може изиграе и ролята на "Прощална статия на АТИЛ" със сайта . Затова си и слагам снимката точно от нашата ж.п.гара, която е на линията Русе-Варна,за която ще стане дума по-долу. Преди това обаче да...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Бойните действия на Предния отряд при Нова Загора през м. юли 1877 г. - важна предпоставка за успешната отбрана на Шипка

Щилиян Русев Действията на Предния отряд по време на Освободителната руско–турска война 1877-1878 г. заемат значимо място в научната историческа литература. Съвсем основателно и логично в различните публикации,...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Херодот: За предимствата на Монархията

Херодот:История,Книга трета.Из:"История на Дарий"    Бащата на историята Херодот е живял през 5-ти век пр.Хр.Той ни е оставил много интересно описание за предимството на монархията чрез едни...
Статия от категория Теми по история Цялата статия