ДЕЛЕЖА НА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

Българската държава в Кара Булгарския период(7 - 9 век) НАЧАЛО НА ДЕЛЕЖА НА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ През този период българската държава имала феодален характер. На върха на съсловната стълба стоял владетеля - КАН-ЦАР ;...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Култът към слънцето в тенгрианските религиозни представи на българите

Изучаването на религията, особенно нейните ранни стадии на развитие винаги е създавало значителни затруднения на изследвачите. Едно заради отдалеченоста във времето и друго, че следите и паметта много често...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

ТЪРНОВО (Торнаба,Търновград, Цариград Търнов)

Столицата на България още от времето, когато цар Петър преостъпва водещата роля в държавата на съцаря - брат си цар Асен е град Търново. Етимологията на името на града дълго време тънеше в догадки и предположения....
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Политическо могъщество на България при Цар Иван II Асен (1218-1241 г.)

Второто българско царство достигнало апогея на своята политическа и военна мощ по времето на цар Иван II Асен. Макар и за недълъг период, под властта на Търново били обединени всички етнически български земи на...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Въстанието на принцовете Петър и Асен за извоюване независимостта на Царство България

Те наистина са принцове, както ги наричат летописците от Волжка България, живеещи в "стария дом" на предците си в Търново. А въстанието и войната за независимост си е лично тяхно дело и "приумица"...! За...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Цар Калоян (Иван I)

Победителят на рицарите Малко сведения от предисторията на това царуване: (...) http://atil.blog.bg/history/2011/07/27/dinastichni-i-rodninski-vryzki-mejdu-carskite-rodove-na-duna.791297 Известия от Кул Гали "Хон Китаби".1242 г. : "...Когато Белебей...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

ПРОБУЖДАНЕ ИЛИ ИЗЧЕЗВАНЕ

Из книгата на А.Ашняки "Българите башкорти - през вековете и днес": Какво се случи с башкортите и с цялата българска народност след великия октомври   Мнозинството от българската интелегенция/ в това...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Легендата за имената на Ивайло(първият хайдутин - Цар!)

Името Ивайло се открива на едно-единствено място в историческата документация - в т.нар. Свърлижки евангелски листи, пазени в Сръбската академия на науките. Там дословно е написано: Аз раб Божи Констандин четец, а...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Формиране на българската народност

Според формулировките на историческата наука, етнос е съществуващата при определени исторически условия общност от хора, които си служат с един и същи език, притежават единна материална и духовна култура, и имат...
Статия от категория Теми по история Цялата статия

Бурджаните са огромен, могъщ и войнствен народ, който е подчинил всички съседни народи.

Бурджаните са огромен, могъщ и войнствен народ, който е подчинил всички съседни народи. Един български конник може да излезе на глава на 100 или 200 конници от неверниците.” Абу ал-Хасан ал-Масуди, „Златни...
Статия от категория Теми по история Цялата статия