ДЕЛЕЖА НА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

Българската държава в Кара Булгарския период(7 - 9 век)

НАЧАЛО НА ДЕЛЕЖА НА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

През този период българската държава имала феодален характер.

На върха на съсловната стълба стоял владетеля - КАН-ЦАР ; Балтавар - водач, владетел ; Емир. По - долу едрите светски феодали - бекове(държавни князе) и баи-баили(племенни князе).

Под тях царските държавни феодали - алпари или елбири и отделни едри феодали джури-военни.

Важна роля в държавата играели духовните лица - жреците а с приемането на исляма и християнството - сеидите и епископите, както и религиозния клир от всички рангове. Всички те влизали в господстващата класа на феодалите.

В Булгария към класата на феодалите се включвали и самостоятелните търговци и занаятчии.

До 10 век под феодалите стояла класата на селяните(игенчеи), плащащи данъци на Царя и на отделните феодали. Също така служителите на търговците и занаятчиите. Съществувала е експлоатация на роби, но нейния принос за икономиката бил незначителен. От 10 век,когато бил приет исляма за държавна религия, булгарските игенчеи-мюсюлмани почнали да се ползват с правата на феодалната класа а робите да се освобождават ако приемат исляма или след 6 годишна работа на стопанина си.

Българската държава на Балканите основана през 7-ми век имала същите белези и феодално устройство. Има малка разлика в названията тъй като племената които идват с Аспарух и Кубер са били от бурджаните(хонски потомци), аланите и ермийците(от средноазиатските булгари). Първоначално били завладени Мизия и Македония, като ермийците които следвали Кубер и Лачин населили по-плътно Македония а източната част населили бурджаните. Аланската  група била най-малката, понеже подкрепили братята в междуособиците за трона, също трябвало да заминат с тях...

През 658 г.Шамбат бил разбит от франките(те го наричали Само) и аварите и се върнал на служба при Кубрат. Кубрат пак му дал титлата улугбек(губернатар) на областта Бащу, но заповядал за наказание за миналото му непослушание да бъде наричан само с прякора си Кий. Затова и градът получил неговото име, което днес е под формата "Киев".

През 660 г. Кубрат, който приел в 630 г. титлата Кана (Цар-Император) умира. На Булгарския трон издигат неговия най-голям син Бат-Боян.

Начало но гражданската междуособна война и отделянето на Аспарух

Но само след три години Шамбат при подкрепата на най-младия син на Кубрата - Аспарух Маджар, се вдигнали срещу Бат-Бояна с цел да завладеят трона. Аспарух бил наместник на баща си в Барс иле(Волго - Урал) и Есегел(Сибирската част). Кубрат знаейки, че е много дружен и в добри отношения с чичо си, нарочно го отдалечил на изток...

Аспарух напуснал Барс иле и завладял Северокавказката област, която наричали Кара Бурджан.

Тогава предприели с чичо си настъпление срещу личното владение на Бат-Боян(Причерноморието). Пет години го държали в обсада в Крим, като през това време Шамбат управлявал и се разпореждал в държавата като Цар. При тези условия Бат- Боян сключил съюз с Хазарската орда(Орда - съюз от няколко скотовъдни племена). По силата на договора хазарите получавали част от южнобулгарските земи(Азак, Северен Кавказ и Долното Поволжие с булгарските градове Атил, Семендер и др.) при условие, че помогнат да се разбие Аспарух и Бат-Боян да запази властта.

Хазарите помогнали и Аспарух бил разбит, само че не тръгнал да се преселва на Балканите а отстъпил натам откъдето настъпил в Средното Поволжие... Оттам с част от подвластните му българи отишъл при чичо си в Киевската област.

По време на междуособната война, другият роден брат Котраг, подкрепял Бат-Бояна а двамата осиновени сина на Кубрат - Кубер и Лачин, подкрепяли Аспарух. Бат-Боян се оженил за дъщерята на хазарския каган. След това с него организирали широкомащабна офанзива с цел да завладеят Киев и да се разправят с Аспарух и Шамбат.

Решителната битка се състояла на левия бряг на Днепър, като общото число на конниците надхвърляло 400 хил.! На практика това било най-грандиозното сражение в историята на Средновековна Европа за подялбата на Велика България! Хазарите претърпели огромни загуби и техния каган оттеглил подкрепата си с думите си към Бат-Боян: "Аз ти помогнах колкото можах,оттук нататък сами се оправяйте помежду си".

При това положение, братята се разбрали всеки да владее това, което има в момента. За Аспарух и Кубер оставал Онгъла.

(Ангъл - място за паша на царските коне. Област учредена още от Булюмар - между долното течение на река Днепър и устието на  Дунава)

След смъртта на Шамбат през 672 г. Аспарух напуснал Киев и с хората си се настанил в Онгъла. Предчувствието му не го излъгало след него киевляните предали града доброволно на Бат-Боян. В Онгъла той също не се чувствал сигурен за бъдещето и задоволен от положението си. Затова с Кубер и Лачин настъпили на юг и завладели византийските провинции Мизия и Македония. Аспарух преместил временната си столица в Плиска и през 681 г. провъзгласил собственна държава и се обявил за Кана.

За разграничаване от останалите булгари, българите на Аспарух в науката ги наричат - болгари, а държавата Болгария. Това обаче е по славянски а на запад се съхранило общото название булгар. В нашия език пък се установила формата - българин.

Българският кан Борис през 9-ти век приел православното християнство и го наложил за държавна религия. Заедно с това въвел в страната вместо тюрко-булгарския език, езика на подвластното на българите славянско население. Българските славяни отдавна вече били християни и помогнали на Бориса в борбата му с роднините - съперници. Още повече, че новото положение ги изравнявало по права с българите...

БУЛГАРИЯ И  ХАЗАРИЯ. ПРЕМЕСТВАНЕ СТОЛИЦАТА ОТ КИЕВ В Г. БОЛГАР

Хазарската орда се обособила след разпадането на Тюркския каганат в Западен Казахстан.

Хазарите прекрасно се устроили на получените от булгарите земи.Тяхната аристокрация била водена от средноазиатски булгари а царете им се избирали от старинния български род Син или Афшин(т.е. род на Вълка). Направили Итил своя столица и отначало живеели дружно с Булгарската държава. Фактически взаимноизгодния съюз между Булгария и Хазария просъществувал до средата на 8-ми век. Първият опит на арабите да проникнат в Европа през Кавказ бил осуетен от обединените българо-хазарски войски.

Но в 737 г. хазарският каган бил разбит от арабите. Според условията на мирния договор, кагана разрешавал на всички които желаят да приемат исляма, болшинството от северокавказските булгари - бурджаните приели мюсюлманството. От тази 737 г. исляма почнал да се разпространява сред булгарите.

В средата на 8-ми век хазарския каган се опитал да застави бурджаните-мюсюлмани да се откажат от исляма и да се върнат към тенгрианството. Бурджаните не се подчинили и с разрешението на булгарския цар се преселили в Барс иле(Средното Поволжие), където основали град Болгар и Болгарския бейлик.

В началото на 9-век хазарския каган Обадия с част от подвластната му огузка и киргизка аристокрация приема юдаизма и започва ново гонение на мюсюлманите. Бурджаните-мюсюлмани чийто главен град бил Самандер, вдигнали възстание, което завършило с неуспех. Хиляди бежанци се отправили към Булгария и били приети от булгарския цар Айдар, когото наричали и Урус Айдар(815-855 г.).

През същата 820 т. той заедно с част от черните българи приема исляма и отказал на Обадия да върне бежанците. В отговор Обадия скъсал жизненоважния за Хазария съюз с Булгария и започнал война с нея. Обаче наетите от него угри му изменили в решаващата битка при днешния град Харков и минали на страната на българите. Хазарите били разгромени а Айдар се съюзил с баджанаците(печенегите), като се оженил за дъщерята на техния хан. Следващия цар бил техния син Джилки,който също приел исляма и името Габдулла.

Тенгрианската аристокрация в Хазария виждайки гибелната  и недалновидна политика на Обадия го убила и издигнала друг каган.Той спешно сключил съюз с огузката Гузка орда(която се намирала на юг от печенегите в Югозападен Казахстан), в противовес на съюза на Айдар с печенегите.

Тогава Айдар решил да срине Хазария икономически. Той забранил на булгарските и на всички европейски търговци да пътуват през Кара Булгар към хазарите. Основал нов търговски път от Европа в Азия в обход на хазарските владения.

Този воден път минавал от Скандинавия през Прибалтика и Болгарския бейлик в столицата на Булгария - Киев. А от Киев продължавал по Бури чай(Днепър) и Черно море в Мала Азия и Закавказието. Не случайно по тази причина Айдар приел на булгарска служба голям брой скандинавци и прибалтийци, славяни - колбяги, пруси, фини и др., освен това дал големи привилегии на техните търговци.

За развитието на новия воден път Айдар създал особен разряд игенчеи(селяни) от Украйна и Белорусия(в това число от Шамлин-Смоленск и Галидж-бъдещата Новгородска земя). Вместо да плащат данъци на феодалите те били организирани да строят търговски и военни кораби за държавата. Техните селища били разположени по горните течения на реките,затова ги наричали - "субаши". Така в Булгария се появила нова категория игенчеи - държавните игенчеи.

Благодарение на новия търговски път Киев процъфтявал и станал голям град(булгарите официално го наричали Бащу).

При Айдар, Булгарската държава от Кара Булгарския период достигнала най-голям разцвет.

След смъртта на Айдар в 855 г. на булгарския трон бил издигнат Габдулла Джилки, който се опирал главно на мюсюлманската аристокрация. Това предизвикало недоволството на тенгрианската върхушка, която била принудена да отстъпи част от своята власт на мюсюлманите.

Най-младия брат на Джилки,Лачин(анчийците-славяни го наричали Рюрик), мечтаейки да заеме трона застанал начело на недоволните тенгрианци. Неочаквано Византия,бишата съюзница на Айдар, а също и хазарите подкрепили "езичниците" и Лачина от страх пред засилването моща на Булгария и в качеството и на търговски конкурент, също и като потенциално огнище на исляма...

В Булгария избухнала нова междуособна война.

Отначало Габдулла разбил Лачина и неговите хазарски съюзници. През 860 г. по заповед на Джилки булгарския флот, състоящ се от кораби на анчийците-славяни и скандинавски наемници(тях ги наричали "варяги") разгромил околностите на Константинопол. За това командващия флота Джир(водач на анчийците) и Асколд(водач на наемниците-варяги) били щедро възнаградени.

Но през 864 г.когато Габдулла заминал в своята лятна столица(батавъл) - Хорисдан(днешен Путивъл), Лачин внезапно го нападнал със своите съюзници. Джилки поискал да се укрие в Киев, но киевляните начело с Асколд вързали верния на царя Джир и заявили: "Ние няма да те пуснем царю в столицата,докато не решиш в полето своя спор за трона с брат си Лачина!"

Габдулла отбил нападението на Лачин и изгонил Асколд от Киев, но толкова бил разсърден и разочерован от постъпката на киевляните,

че в 865 г. преместил столицата на Българската държава от Киев в град Болгар.

Преместил се там заедно с част от черните българи-мюсюлмани. Украйна била разделена на два автономни бейлика(княжества) - Киевско(дяснобрежната част и Кара Булгарско(лявобрежната част). На Киевското княжество начело бил поставен верния бек Джир а на Кара Булгарското , най -големия син на Джилки - бек Алмъш Джафар.

Кара Булгарският период от историята на Булгарската държава приключил.

ОКОНЧАТЕЛНО РАЗДЕЛЯНЕ НА КАРА БУЛГАР (ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ). НАЛАГАНЕ НА ИСЛЯМА ЗА ДЪРЖАВНА РЕЛИГИЯ ВЪВ ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ

Историята на Булгарската държава след Кара Булгарския период условно се разделя на на три периода - периодите на емиратите.

През цялото това време царете се титуловали - емири, но заедно с това всеки от тези периоди имал своите специфични черти.

В периода на Първия емират Булгария достигнала равнището на свръхдържава(най-голямата държава в света), господстваща в Източна Европа и Северна Азия и стремяща се да оказва влияние върху световната политика.

В периода на Втория емират политиката на на Булгарската държава се формирала под силния натиск на джучидските ханове на Дешт-и Кипчак, на които тя била принудена да плаща данък.

В периода на Третия емират, Булгария отново станала независима държава, но вече не успяла да достигне предишното си положение на свръхдържава.

За това попречило издигането на Московско-Руската държава, съперничеството с която оказало решаващо влияние върху политиката и съдбата на Булгария.

Външната политика на Булгария от 9 до средата на 10 век се определяла от съперничеството с Хазарската орда, която се стремяла да отнеме Украйна от Булгария.

През 870 г.Асколд с наемна дружина от варяги спрял под стените на Киев. Киевляните предпочели да го приемат в качеството на съуправител на Киевския бейлик(княжество) и да ликвидират поста  - наместник на булгарския цар при управлението на това княжество.

Наместника - великия булгарски поет Микаил Бащу заминал за гр.Болгар, където станал глава на правителството.

Джилки се принудил да приеме решението на киевляните и с това всъщност да признае автономията на това княжество , най-вече заради това те да не преминат на страната на хазарите.

Наред с това обаче Киев плащал данък на Булгария а синовете на Асколд се намирали в гр.Болгар в качеството на заложници. Когато през зимата на 872-3 г. Асколд отказал да тръгне на поход срещу г.Полоцк(завзет от датчаните), то царя веднага екзекутирал единия от синовете му. Заради спасението на останалите си синове той се подчинил.

Но през 875г.Асколд вдигнал в Киев антибулгарски метеж и убил верния на Булгария баил Джир. Княза на Кара Булгарския бейлик Алмъш не успял да се справи с този метеж даже с помоща на изпратения на помощ баджанакски(печенежски) отряд, тъй като Асколд бил подкрепен от хазарите. Тогава Джилки започнал подготовката на голям поход срещу Киев.

За участие били привлечени печенезите, булгарите от Марданската област(разположена между днешните градове Симбирск и Саратов) и варяжския отряд на българска служба на скандинавския княз Салахби(Слагви). През 881г.бек Салахби изгонил от булгарския град Яна Галидж(Новгород) отряда на датските завоеватели, което позволило на на Джилки да разчита на превземането на Киев едновременно от две страни. От север(Новгород) и от изток (Кара Булгарския бейлик).

През 882 г.Габдулла Джилки скоропостижно починал и заповедта за начало на похода дал вече новия булгарски цар - най-младия син на Джилки - Бат Угар Мумин(882-895 г.). Салахби с отряд варяги от север и Алмъш с кара булгарите, марданците и печенегите от изток обкръжили Киев.

Метежника Асколд бил заловен и екзекутиран а киевляните без всякаква съпротива приели Салахби, назначен от Бат Угара за нов бий(княз). Анчийците - славяни го наричали "Вещий Олег", тъй като той можел да гадае и предрекъл победата в редица войни.

Бат Угар имал намерение след успешния Киевски поход да разгърне настъпление срещу Хазарската орда, но плановете му били провалени от съперника му за трона, средния син на на Джилки. Хазарите изплашени от тези приготовления сключили мирен договор с Булгария и направили отстъпки, но тайно се готвели за война.

През 890 г. те помогнали на най-големия син на Алмъш - тенгрианеца Арбат да свали баща си, който бил мюсюлманин и да завземе властта в в Кара Булгарския бейлик. На Арбат му помогнали не само булгарите-тенгрианци, но и угрите, тъй като майка му била маджарска княгиня. Алмъш Джафар избягал в Киев, където станал съуправител на Салахби(Вещий Олег).

През 894 г. Арбат тръгнал на война срещу Дунавска България по молба на своя съюзник византийския император.

Цар Симеон обаче сключил съюз с част от печенегите, чиято орда била разбита на изток и те се настанили в Приазовието. Угрите и кара булгарите на Арбат били разбити а на връщане отблъснати и от печенегите . Тогава Арбат с хората си отишъл в Авария(Средния Дунав) и там към него се присъединили и тамошните угри. Така той успял да основе собственна държава - Унгарското кралство. Потомците на Арбат(маджарите го наричали "Арпад") били унгарски крале до 1301г.

През 895 г.булгарската върхушка свалила Бат Угара и издигнала на трона Алмъш Джафара(895-925г.), който обещал да запази Булгария от нашествията на гузите(хазарски съюзници).

Отначало Алмъш продължил политиката на предшествениците си да напада съюзниците на Хазарската орда. През 907г. Салахби извършил успешен набег по море срещу столицата на Византия и я накарал да се откаже от поддръжката си за Хазарската орда. Но тогава хазарския каган побързал да признае своята орда за автономно княжество на средноазиатската ислямска саманидска държава. Саманидските емири заповядали на подвластните им средноазиатски огузи - тюркмените да съкрушат Булгария. В отговор Алмъш заповядал на булгарските варяги да извършат нападение върху прикаспийските владения на Саманидите. Хазарите желаейки още повече да настроят Саманидите против Булгария, нарочно пропуснали булгарския флот в Каспийско море. Тогава в 911 г. огромна войска от хазари и тюркмени настъпила срещу Булгария. Това нашествие било отбито с огромни усилия. Станало ясно, че тази държава,която се паднала на Алмъш по наследство вече е доста нестабилна и при още един такъв удар може да се разпадне.

Затова Алмъш Джафар решил да превърне Булгария в свръхдържава. За тази цел според него трябвало да се укрепи единството на страната(посредством обединението на всички племена чрез една идеология и унищожаването на автономните княжества, които лесно можели да излязат от рамките на държавата). Освен това да се вземе контрола над главните търговски пътища от Европа в Азия, които минавали вече през Хазарската орда(посредством ликвидацията на Хазария и присъединяването и към Булгария).

Царя решил,че само исляма може да стане такава идеология за болшинството от племената и едновременно ще помогне да се унищожи института на  езическите автономни княжества. Не на последно място се надявал, че новата религия ще стане знаме за победоносна свещенна война против немюсюлманската Хазарска орда.

Хазария окончателно била ликвидирана от Киевското княжество в съюз с Волжска България. Същото княжество, което дълги години тя настройвала срещу Булгария в съюз с Византия или Саманидите...

Но за да се утвърди исляма било необходимо да бъде обявен за държавна религия а това било възможно само с одобрението на на религиозния глава на мюсюлманите по света - халифа на арабския Багдатски халифат. Подобно одобрение обикновенно се изразявало чрез писмата на халифа, които се доставяли чрез пълномощни("велики") посолства.

Хазарите чрез ислямските Саманиди се опитали да попречат, но умелата дипломация на Микаил Бащу надделяла.

През 922 г. от Багдад към г.Болгар тръгнало дългоочакваното халифско посолство. В огромния посолски керван се наброявали 5 хил.човека, 3 хил.коня(без да се броят камилите).Секретар на това посолство бил крупния багдатски аристократ Ахмед ибн Фадлан.

Интересното е че подобно на случая с покръстването у нас и там недоволните боляри организирали заговор против царя. Уговорили средния син на Алмъша - Микаил Ялкау да им стане водач и претендент за трона. Простолюдието подкрепяло заговорниците тъй като Алмъш усилил феодалната експлоатация. Освен това се въвеждали закони, които унижавали немюсюлманите. Особенно закона по който езичника трябвало да сваля шапка пред мюсюлманина... Макар че при булгарите публичното сваляне на шапката на мъжа се считало за невероятен позор, и др.

Само че Ялкау не проявил решителност и заговорниците останали без водача си не предприели активни действия. Посолството пристигнало благополучно в г.Болгар. След това царя привлякъл на своя страна най-силната групировка на бунтовниците като предложил дъщеря си за жена на Кермек Аскал и той с войската си минал на негова страна. Ахмед ибн Фадлан предложил сурово наказание за бунтовниците, един от синовете на царя го подкрепил. Но хуманният и далновиден дипломат и политик Микаил Бащу използвал силата на авторитета си и убедил царя да им даде амнистия.

Алмъш имал и други съображения - не искал разкол и врагове, но му трябвали воини за бъдещата война срещу Хазарската орда.

За участие във войната от Яна Галидж(Новгород) в гр.Болгар пристигнал и флота на Салахби(Вещий Олег).

През зимата на 922г. той бил изгонен от Киев от сина на Лачина - Угар. Тогава Алмъш му дал поста наместник в Яна Галидж.

А Угар(в руските летописи го нарекли Игор Рюрикович), провъзгласил Киевския бейлик за независимо от Булгария, Руско княжество.

Тъй като династията на Урус Айдара, към която се числял и Угар, се наричала "уруска" - "руска" по славянски. Освен това болшинството от киевските булгари се наричали още от хунски времена "урус булгари" с център в Киев.

Така в западните булгарски земи възникнала трета независима държава(след Дунавска България и Унгария), наричана условно Древноруска или Киевска Рус.

С това окончателния дележ на Кубратавата Велика България(или Кара Булгар) приключил.

На нейна територия се появили или се отделили от нея пет нови държави -

Волжка България, Хазария, Русия, Унгария и Дунавска България.

Статията е публикувана преди 5 години, 4 месеца на 21 юли 2013 г, и е видяна 7996 пъти

Мнения за ДЕЛЕЖА НА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ Споделете
вашето мнение!

Преди 5 години, 3 месеца sim4o каза

но пък - да призная .. наистина много усилия и писане хвърлих, къде ли не за Булгарския Флот и Водните пътища и как всичко се основава на Джагфар Тарихи и как в Джагфар .. няма и дума невярна ... но любимото ми произведение из Интернет са сметките за препускането на конете! .. Тръгват значи ,някави булгари, да речем от Кубан ... е ще ходят да се бият с Теодорих .. да, ама през Бесарабия .. в дадена година не могат да минат, защото там са антите-ерго-обикалят през Карпатите .. и после, след похода на Балканите -се връщат пак на Кубан - есента се връщат , та да изкарат зимата при жените си .. тези сметки на километрите и препускането на конете, са ми по-любими ... и за Флота, колко години е из пристанища и на къде плава ... и за водните пътища .. си обичам каквото съм писал .. ама за Звездните Коне на Булгар - ще остане върхът на творчеството ми ..!

Преди 5 години, 3 месеца sim4o отговори на bozman

,..великият булгарски изследовател, лингвист и инструменталист Атил Джумбурлу и преданият му помощник в делото Симеон Палеолог..

да бе, аз и Джумрулу сме сами .. срещу целия свят - данните за Булгарския флот, за плаванията, за Водните Пътища .. всичко това е голям научен пробив, основан на Джагфар Тарихи ..и комай единствен Симчо, се блъскоти да интерпретира фоктите.. За Водните пътища и тяхното прокарване - ами извърших немалко - сравних канала Майн-Рейн който е 174 километра .. с пътищата на булгарите! - и изведнъж се видя, титаничността на булгарските творения! преди време, пак Симчо, се хвана та се задълба в едни писания, как булгарите са живеели покрай Кавказ, Кубан и в Приазовието .. и изчисли по данни .. от къде са минавали булгарите, та да се сражават с Теодорих например, на Балканите, колко километра общо пробег имат да тръгнат, да маневрират на Балканите и да се върнат ... колко километра на ден се пада на конете .. .. колко ли време на ден, ще да са пасли и да са пиели вода, и с каква средна скорост са се движили конете .. ей така Симчо всячески подпомага изследователите на Булгарите - като се разтърси човек из Интернет-и ми ги има писанията! .. Булгар !! Булгар!! .. П.П. сега сме се разбрали за Дискусия за Морската Пехота на Булгар! .. от сега предчувствам забавност!

Преди 5 години, 3 месеца bozman каза

Във връзка с продължаващите експедици на археолози и др. специалисти по откриване на българските корени положени от Булгарския морски флот в Южна Америка, малка експедиция на Бостънския у-т е записала предание разказано им от един индианец от племето кечуа - Gerardo Bolivar Andi. Акостирайки в залива на Гуякил, юначните булгарски матроси се отправили в джунглите за да разтространяват българските гени сред индианското население, като имали намерение да отидат до Мачу Пикчу. Но по-едно време подразбрали, че водача им булгарски матрос от рода на предателя Бат Угара ги води в обратна посока, и шефа от рода на Алмъш извикал "Къде ни водиш, поразнико ?". Наоколо имало много индианци от племето кечуа и те запомнили отговора на изменника от рода Бат Угара "На баба ти на уйо ви водя !". От тогава и мястото се нарекло Бабауйо, откъдето е и въпросният г-н Херардо Анди ( http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1408526 ). Тъй като разбрал по време на следването си (въпросният господин е учител)откъде води етимологията на днешния град Бабаойо (Babahoyo) малко изопачено от късно дошляците испанци, които столетия по-късно дошли по тези земи, той кръстил сина си с името Борис и днес гальовно го нарича "цар Борис". Ето по този начин Бостънските учени, наследници на Бостънския удушвач, откриха още едно име с булгарски корени, а именно "баба уйа", както казахме безпринципно изопачено от завистници кастилци на "бабаойо". това има Бабауйо ще остане със златни букви в историята на Булгарския флот, писана самоотвержено от великият булгарски изследовател, лингвист и инструменталист Атил Джумбурлу и преданият му помощник в делото Симеон Палеолог.

Преди 5 години, 3 месеца bozman каза

Последни сведения от Южна Америка. Археологическа експедиция е открила остатъци от кораби на 3000 м. височина, в непристъпни скали в националният парк Чингаза, в Колумбия, близо до столицата. Специалисти са определили, че това са остатъци от кораби бейлици с които древните булгари са покорили Америките и са кацнали с тях на скалите - това са били много модерни летящи морски кораби, знанията за които са вече загубени - сега се строят някакнви примитивни еднодръвки на въздушна възглавница... От тази находка колумбийските учени са направили изводи, че името на столицата Богота, наследено е запаметено от индианците кечуа, е дошло от учудените викове на древните булгари, които видели на паша биволи като в родните си краища. Техните възклицания "богота, богота" и до днес са предмет на научен спор, дали древните Булгари са викали, че новооткритата земя е "богата" или са видяли черна биволица - бога, която е пасяла със себеподобните си рогати сестри по баирите. Едно обаче е сигурно, парка е наречен на името на Булгарина Чингиз хан, който изговорен от индианските трудноподвижни езици, звучи като Чингаза. Дали древните Булгари не са изговаряли името Чин Газа е много важен въпрос, който ще се разисква на 39 Конгрес на Булгаролозите от Южна Америка, който се открива в края на лятото в Богота. Това съобщение е мой скромен принос към търсенията и намиранията на Великият Атил Джумбурлу, който със асистента си Симеон III, дето му казваме тук Симчо, дерзае по въпроса за откритията на Булгарскя флот и завоюването на Америка от Булгарите. Алейкум салям !

Преди 5 години, 4 месеца бай ганю каза

И още нещо БАЙКА,за знанието:Аз може да не знам много,но това което знам със СИГУРНОСТ при мен е "БЕТОН"!!!И знаеш ли защо?Защото МОИТЕ учители са ме научили да МИСЛЯ!!!Да мисля и то ЛОГИЧЕСКИ!!!На базата на НАТРУПАНИЯ ФАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ!Защото за НАС,като представители на ПЕТАТА коренна раса ТОВА Е НАЙ-ХАРАКТЕРНО-ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ!За разлика от предишните раси,които са имали развито ОБРАЗНО мислене!Ти сам си ДАЙ РАВНОСМЕТКА дали при тебе ,като индивид от петата коренна раса е ВИДНО ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ!ЩОТО НА МЕН МИ СЕ ЧИНИ,ЧЕ ПОВЕЧЕ РАЗЧИТАШ НА "ВЕРВАНЕТО"

Преди 5 години, 4 месеца бай ганю каза

До "ПРОФЕСИОНАЛИСТА":Като стана въпрос за образование(то се оказа,че и там си"вещ"),нарочно пиша извън отговора,имай предвид,че като пишеш разни памфлети ,не знаеш с КОЙ всъщност си имаш работа,като връщаш КВАЛИФИКАЦИОННИ отговори приличащи на "присъда"!Аз не знам какво образование имаш и не ме интересува!В края на краищата коментирам написаното ,а не образованието на пишещия!Но все пак знай,че освен средно-техническото образование,което съм завършил,когато имаше промишлени предприятия и то с отлична диплома,след него имам още 3(три)дипломи за образование над средното в т.ч.БАКАЛАВЪР и МАГИСТЪР.Така ,че по добре не засягай тези теми и се съсредоточи върху Древно-булгарския флот!НИКОГА не съм твърдял,че знам ВСИЧКО и ПОВЕЧЕ от някой друг!Напротив!Колкото повече неща научавам толкова повече виждам КОЛКО ОЩЕ не знам!!!Ето един пример:Доскоро не знаех,че синът на Цар Самуил(наричан от околните владетели ИМПЕРАТОР),Гаврил-Радомир,също като баща си въпреки краткото царуване също е бил наричан "ИМПЕРАТОР"!Има документ в Черна Гора във връзка с т.н.КРЪСТ НА ИВАН ВЛАДИМИР,където е наречен "ИМПЕРАТОР"!Впрочем последния бидейки ЗЕТ на Самуил и убит ВЕРОЛОМНО от иван владислав ,след пренасяне на мощите му от катедралата Св.Ахилий на о.Ахилий в Черна Гора от съпругата му е канонизиран в Черна Гора като Св.Йоан Владимир.Така,че човек не може да каже за себе си ДАЛИ е "ПРОФЕСИОНАЛИСТ" или НЕ!!!ТОВА МОГАТ ДА КАЖАТ ОКОЛНИТЕ!!!

Преди 5 години, 4 месеца бай ганю отговори на Атил

Ей Лудия! Кажи на чорбаджиите на сайта да те черпят едно кафе с много шекер. Днес ще излезе нова публикация в блога, докарал съм я до половината, после само заради тебе ще я пратя и тук. За Хайредин Барбароса е много интересно, но щом за Демир Баба не пуснаха статията за Хайредин хич и да не се надявам...Затуй няма да я пращам. Много популярното българско обръщение и до днес - "Бай" е едно също с "Бей".Така че ако не бях написал "бейлици" а "байлици" пак щеше да е същото. Произхода им е от племенната наследствена аристокрация. Боили, багаини и чермиши. Трите основни съсловия в древнобулгарското общество. А по време на оня принудителен морски преход след войната на руския княз Светослав с България и Византия, флота не е имал време и намерение да се занимава с бази. Тъпичко си , като приятелите си тук, старо момче бай...

Ааа,у Рударци има такова "училище" БАЙОВОТО!Там учат "винкелите"от ПеУник!Там "учат" и да КАРАТ гоУфО,та да стигат до "Софето"на работа по "ГОЛФЕНСТРИЙТ"(АМ "ЛЮЛИН")!Ама Ти виж пак за БАЗИТЕ на Булгарската морска пехота!!!Това дето го казва"Bozman"е много заинтригуващо!Само не можах да разбера това ХИПОТЕЗА ли е или "сензационно","научно" "откритие"!!!???Може пък Ти ,като"професионалист" ВСЕЗНАЙКО да имаш някакво правдоподобно обяснение!Да ПРОЧЕТЕМ и НИЕ (лудите-неуки)НЯЩО!!!Щом още има такива ШАШКЪНИ като НАС ,да ти четат СМЕХОРИИТЕ,ДАВАЙ!!!Аз не казвам,че всичко е НЕВЯРНО,ама все пак стилът на написаното е като в приказките на Шехерезада!!!Та виж там може и да има НЯКОЯ морска карта от онова време останала някъде от "СЛАВНИЯ БУЛГАРСКИ ФЛОТ"!НАПИСАНА РАЗБИРА СЕ НА "БУЛГАРСКИ"