ОХРИД (Лихнида, Кизил-Червен)

Разположен на топлите и живописни брегове на Охридското езеро върху вдаден навътре нос и на два хълма, Охрид - четвъртата столица на България, е един от най-красивите старинни градове на Балканския полуостров. В сините и бистри води на езерото се отразяват обсипаните с възроденски къщи и средновековни църкви хълмове. Въпреки превратностите на историческата си съдба, този град, сменял неколкократно владетелите си и попадал под робство, е съхранил множество древни паметници. В съчетание с прекрасната възрожденска архитектура и изключителните природни особености, старините създават в Охрид една неповторима атмосфера. Поради значението си за културната и духовната история е известен като Българският или Македонският Ерусалим.

Градът се намира на източния бряг на Охридското езеро, на югозапад от столицата Скопие, в непосредствена близост до границата с Албания (на изток от Елбасан и Тирана). Най-старото население на областта са бригийците (другото име на фригийците) и енхелейците. За пръв път за селище на това място се споменава Лихнидос(записано на гръцки), който се намирал на пътя Виа Егнация. По време на Третата македонска война срещу цар Персей градът става главна база в Северна Македония. За последен път Лихнидос се споменава през 6 век пр.н.е., когато на 29 и 30 май 526 е разрушен от земетресение. От античния град е открит храм на богинята Изида . Славяните заселват областта през 6 век от н.е. . До 30-те години на 7 век областта е изцяло колонизирана от племето берзити. Името Охрид се появява тогава за пръв път. Буквално означаващо - Червен или Красив. Най-интересни за нас и в този случай, са малко известните засега сведения от сборника с исторически летописи на волжките българи - "Джагфар тарихи"(Историята на Джагфар). За родословието на рода Билиг от който е осиновеният брат на Аспарух - Кубер: "...Кызил - Кубар.Сын Билига. Получил от Аспаруха в качестве удела область Турун(Македония), главная река которой получила его имя - Кубардара("Река Кубара", современая река Вардар)..." Джагфар тарихи,том 3,1997 г., г.Казан,стр.99 Т.е. Не само Северната ,но и Западната част на Балканите е влязла в състава на новосъздадената българска държава, както пише и Паисий в своята история. А Охрид станал главен град на Тарханството на Кубер и брат му Лачин, за които се спомена в надписа на Кан Тервел върху скалата до релефа известен като "Мадарският конник". И още конкретно за града Охрид: "...Катраг умер в Балтаваре(на мястото на днешния г.Болгар), Бат-Боян - в Киеве, Кызил-Кубар в Кызиле(Охрид), Лачын - в Италии, Аспарух, чувствуя приближение смерти, велел перевезти его из Бильсага(Плиска) в главное святилище - Торна - Уба(Тырново), где попросил прощения перед духами предков за то, что умирает от старости, а не на поле боя. ..." Джагфар тарихи, том 3, 1997 г.,г.Казан, стр.167 Интересна подробност е и това, че известният средновековен град Червен(или Охрид иначе казано) в Поломието, недалече от днешния г.Русе възниква именно около едноименния замък на Цар Петър Делян от 11 век... (Замъкът Червен основан от Петър Делян. Едноименник на Охрид. По булгарски и двата града са се наричали - Кизил. По славянски - Червен - Охрид( от охра , вид червена боя). И трите думи означават едно и също.И на двата езика думата има значението и на - "Красив". И сега за хубава мома се казва - "бяла и червена". Или известното ни от средновековието - "Красная Москва", в смисъл не комунистическа а красива. А на булгар-тюркски с думата "кизил" се нарича още и растението - дрян и неговите плодове..Т.е. пак нещо в положителен смисъл, освен хубаво още и здраво. http://atil.blog.bg/history/2011/05/17/vystanieto-na-petyr-delian.748218) След като Цар Самуил издиганал първоначално Преспа, през 996 г. премества столицата в Охрид и той е престолен град до 1018 година. Тук е от 980 г. седалището на Българската патриаршия до 1018 г. когато тя е превърната след византийското завоевание в Българска автокефална архиепископия. По времето на цар Борис I града e част от Охридско-Деволския комитат. Във връзка с бунта на външните боляри срещу политиката на Царя и покръстването, цялата българска администрация на областта е сменена със славянска и прохристиянска... Охрид се оформя като център на областта Кутмичовица и най-оживеното културно средище на югозападна България от времето на Първата българска държава. Градът е четвъртата и последна столица на Първата българска държава. През 886 г. Климент Охридски е изпратен като учител в областта Кутмичевица. Той става и Охридски епископ. Заедно с Наум Преславски поставят основите на Охридската книжовна школа. Благодарение на тяхната дейност Охрид се превръща през втората половина на 9 век в българска книжовна столица през Златния век на българската култура (9 - 10 век). Тогава градът е един от най-развитите и известни средновековни културни центрове. През есента на 1015 г. император Василий II Българоубиец превзема града. Крепостта остава и след това под управлението на Иван Владислав - наследник на Гаврил Радомир, син на цар Самуил. По време на византийското владичество, градът е център на Охридската българска архиепископия. През 1202 г. градът е включен в Солунското латинско кралство. През 1334 г. сръбският владетел Стефан Душан превзема Охрид заедно с Прилеп и Струмица. В края на XIV век Баязид I превзема Охрид и го включва в Османската империя. Около 1568 година Охрид и околността му пострадват от сериозно земетресение. През 1767 година Цариградската патриаршия успява да издейства издаването на султански ферман за закриването на Охридската българска архиепископия(патриаршия), като нейният диоцез е присъединен към този на Цариградската патриаршия. От края на 18 век до 1830 година Охрид е под контрола на местния албански феодал дерибей Чемаледин бей, син на везир Ахмед паша. В стопанско отношение градът дълго време е център на търговията със скъпи кожуси. През втората половина на 19 век се забелязва видим упадък на традиционните занаяти. Риболовът обаче и днес представлява основен поминък за мнозина местни жители. Печат на Охридската българска община. След смъртта на охридския митрополит Йоанакий в 1859 година братя Кецкарови, заедно с други видни охридчани, предприемат енергични мерки, за да не допуснат назначаването на негово място на гръка митрополит Мелетий, но неуспешно. През 1860 година охридчани искат от Цариградската патриаршия да прати друг владика вместо Мелетий, който да не пречи на българския език в църквата и училището. До българските представители в Цариград те пращат на 9 април 1861 година пълномощно на гръцки език, за да се застъпят пред Високата порта за това, както и за възвръщането на привилегиите на закритата през 1767 година Охридска архиепископия. След проведен плебисцит от 1874 година в Охрид и околията е назначен митрополит от Българската екзархия, след като 9387 души християни гласуват положително, а само 139 души християни гласуват против и искат да останат под върховенството на Цариградската патриаршия Берлинският конгрес оставя Македония под властта на Османската империя. Срещу неговите решения през 1878-79 година избухва Кресненско-Разложкото въстание, което е потушено. През 1880 година се създава Охридското съзаклятие, в основата на което е митрополит Натанаил Охридски. По това време той пребивава в България и ръководи Охридската епархия чрез митрополитския протосингел архимандрит Дионисий. Целта на съзаклятието е вдигането на въстание на българите в Западна Македония. Съзаклятието е разкрито през пролетта на 1881 година и властите арестуват много българи от Охрид и околните села. По време на Балканските войни Охрид е превзет от сръбската войска на 29 ноември 1912 година. Така се прекратява близо 500-годишната османска власт. През септември 1913 година в региона избухва Охридско-Дебърското въстание. То е организирано от ВМРО и в него българи и албанци въстават срещу новата сръбска власт. След четиридневни сражения с редовна сръбска войска въстанието е жестоко потушено. В Охридска околия са изгорени до основи 80 села. В Охрид са убити осем свещеници, петима учители и около 150 български жители. Избити са и около 500 турци и албанци. Къщите в цели квартали са разрушени като принадлежащи на бунтовници. Стотици охридчани са хвърлени в затворите. За да спасят живота си, над 30 000 души българи от тази част на Македония по различни пътища бягат към България. Албанските бежанци са около 20 000 и намират подслон в съседна Албания. По-късно „Света София“ е преустроена отново в църква. През Първата световна война Охрид влиза в границите на Българското царство и се управлява от ВМРО. След войната градът попада в състава на Кралство на сърби, хървати и словенци. От 1930-те години започва икономическото възстановяване на Охрид, което допринася за стабилизиране и покачване на броя на населението. На 7 юли 1939 година Охрид е електрифициран. На тази дата са пуснати в експлоатация първите трафопостове и градът е свързан към националната електрическа мрежа. В този период се изграждат два Тец-а, един с въглища и един с мазут, които обаче не могат да задоволят потреблението на ток на охридчани. През Втората световна война Охрид е отново в границите на България. През 1980 година Охрид е включен от Юнеско към Световното културно наследство. Социалистическото масово строителство не подминава и Охрид. По времето когато Охрид е част от Югославия, се изграждат множество блокове, големи хотелски комплекси, широки булеварди и паркове. През тези години Охрид успява да се развие като туристически център. Новата инфраструктура, бреговете на езерото и безвизовият режим по времето на Югославия с редица западноевропейски страни привличат не само югославски, но и немски, холандски и белгийски летовници. През юни 2000 година българи, живеещи в Република Македония, основават в Охрид - Сдружението РАДКО. През април 2001 година то е забранено от апелативния съд на Република Македония. След този акт, сдружението завежда дело срещу македонската държава в Европейския съд по правата на човека. През 2009 година той се произнася в полза на сдружението, което след това се основава отново в Охрид. През август 2009 г. то отново е забранено от македонската държава.

Статията е публикувана преди 5 години, 8 месеца на 19 март 2013 г, и е видяна 5363 пъти

Мнения за ОХРИД (Лихнида, Кизил-Червен) Споделете
вашето мнение!

Преди 5 години, 1 месеца бай ганю каза

Т.н."историци"не са в "дълг"-Те направо са се продали на Дявола и еврейско-масонската мафия!!!Един такъв "историк" тази вечер по някаква еврейска кабеларка излъчваща на български, така "сладко" и НАГЛО" лъжеше та чак да му повярваш!Разказваше този "учен"за магията и разказвайки вмъкна,че видите ли ЕЗИЧЕСТВОТО и ЕЗИЧЕСКИТЕ НАРОДНИ обичаи са ни запазили като народ!Християнството било НАСИЛСТВЕНО въведено и затова са се запазили езическите народни обичаи познати ни от измислената попска терминология като "БИТОВИЗМИ".Този МУХЛЬО такива ИЗМИШЛЬОТИНИ бълваше с пълна сила и заливаше ПРАЗНИТЕ кратуни на и без това изкукалите т.в. зрители!Защото за този и другите като него е ТАБУ да се говори ,че НИЕ Българите сме ХРИСТИЯНИ от времето на Светите Апостоли Павел,Андрей и Лука,които са наши ПОКРЪСТИТЕЛИ ,още повече,че сме имали МОНОТЕИЧНА религия БЛИЗКА на християнството!Това,че нещо НАСИЛСТВЕНО е въведено ,това е ГРЪКО-ФАНАРИОТСКАТА догма на ЗАГРАБИЛИТЕ Константинополския ЕПИСКОПСКИ престол ГРЪКОМАНИ и ФАЛАШИ!Колкото до това КАК сме оцелели от ФИЗИЧЕСКОТО и ДУХОВНО УНИЩОЖЕНИЕ т.н. "историци" ПРОДАЖНИЦИ даже не искат и да чуят,камо ли да възприемат!ВЕРНИЯТ отговор е много лесен и ДОКАЗУЕМ!!!Българският род е оцелял благодарение на онези Будители които 500 години обикаляха робската земя на Българите,денонощно в студ и пек,без страх и с любов към българите,сееха ЗНАНИЕТО и ВЯРАТА!!!Тези БУДИТЕЛИ са монасите ТАКСИДИОТИ!Такива са Паисий Хилендар,Йосиф Брадатия,Неофит Бозвели,Матей Миткалото,Антим І и хиляди знайни и незнайни тяхни братя!!!Това са монаси готвени и обучавани до 40 годишна възраст в ЗНАНИЯ и БОЙНИ искуства!След 40 годишна възраст са имали право да тръгват на "ТАКСИД"(МИСИЯ)по села и паланки да просвещават поробения Български народ и да го учат на ЗНАНИЯ и ВЯРА!!!Техният девиз е "Свобода и Вяра"!Средища(центрове)за подготовка на тези монаси са били ЧЕТИРИ манастира :Хилендарси,Зографски,Рилски и Преображенски.Тези"будители",дето сега ни ги пробутват и ДУМКАТ тъпана вкупом всички глупаци на 1-ви ноември са "ИЗМИСЛЕНИ ГЕРОИ"от1002 нощи!Т.н. "възрожденци"са в същност едни ПАПАГАЛИ повтарящи сътворените в русия лъжи!!!Неслучайно по голямата част от тях са били руски имперски агенти,както например небезизвестният Стойко Владиславов(Софроний Врачански)и още и още...!Всъщност не само Българската,а и цялост ИСТИНСКАТА ЧОВЕШКА история УМИШЛЕНО е ИЗОПАЧЕНА и НЕВЯРНА!!!Ето защо крайно време е ЧОВЕЦИТЕ от Петата коренна раса да се събудят от БУДНАТА КОМА в която НАРОЧНО са вкарани и да разберат своята БОЖЕСТВЕНА мисия дадена ни от Твореца!!!

Преди 5 години, 1 месеца sim4o отговори на бай ганю

Змиорката идваща от Сарагасово море по Черни Дрин влиза в Охридското езеро за размножаване!...

Преди 5 години, 1 месеца даскал отговори на бай ганю

Съвсем наскоро четох някъде,че гръцката държава ОФИЦИАЛНО е поискала от България да и бъдат върнати църковни ценности(не икони-главно църковна утвар,книги,регистри)отнесени от БА през войните с цел да бъдат спасени от гръцкия БАШИБОЗУК!ЗАЩО искат ФАЛАШИТЕ да се върне това БЪЛГАРСКО имущество???Има САМО един отговор и това е:ЗА ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ!!!БЪРГАРСКИТЕ книги и БЪЛГАРСКИТЕ църковни регистри!!!За да бъдат заличени и ПОСЛЕДНИТЕ следи от БЪЛГАРСКОТО присъствие по тези земи!!!Сигурен съм,че ще се намерят достатъчно продажни ДУШИЦИ,които биха продали и майка си за да им УГОДЯТ!!!Този въпрос обаче като че ли се решава ТИХОМЪЛКОМ и на ТЪМНО!!!Нарочно го пиша,за да заинтригувам повече Българи,да почнем да ЧОПЛИМ -КАКВО става и КАКВА е ИСТИНАТА!!!Привидно ВСИЧКО ни е НАРЕД и ЧАЛГАТА продължава да ДУМКА с пълна сила...

Радвам се,че все повече хора във форума се замислят за България . Защо падаме под две робства ? Защо се унищожава българщината навсякъде по света? Кой иска ние да изчезнем като народ? Кой е направлявал 54-те султана през цялата епоха на турското робство? Как от държава стигаща до Волга сме се свили в орехова черупка и кой ни е докарал до този хал? Как не можахме да се обединим във войните и кой ни провали? Смятам,че отговорът е лесен. Той крие в себе си и бъдещата възможност човечеството да се очисти от тази зараза както навремето император Адриан / Господ да го упокои в лоното Си / изчисти Римската империя и човечеството си почина 1000 години .Стратегията на тези злодей е лъжата на всяка цена. Сега те са в Русия, Щатите, определят стратегията на Еса,казват ти каквода ядеш /хранят те с отрови/ наливат и отрова в душите на милиони хора.Ето срещу това трябва да се събуди заспалият великан наречен човечество и да ги постави там където му е мястото.Расъждавайки логично в този дух нормално е България да е в това положение без никакъв имунитет защото от Борис I белите му кръвни телца се унищожават методично и целенасочено. Съвременните историци са в дълг към Родината си защото 80години крият и продължават да крият истината. Турците когато ни превзеха без бой,защото и тогава е било досущ като сега не ни унищожиха писмената обаще гърчулята го сториха защо? Защото планът за ликвидацията на България върви от 865 година насам,дали е Ран-Ът или друг целите му са едни. Твърдо вярвам,чещ е дойде краят на този сън и ще се събуди българинът и ще се върне оная България каквато бе при хановете ни. Петър Дънов казва:"Българинът е най-твърдото нещо в природата" и ще бъде доказано в бъдеще. Който претърпи докрай ще бъде спасен. За нас се грижи цяло съзвездие само трябва да се събудим. Бог да ви благослови !

Преди 5 години, 1 месеца bozman каза

Къзилската булгарска бойна флотилия , на Булгарския флот , според мене е била в Охрид!---------- Това е поделение от езерната флота Симеоне ! във всяко езеро по света е имало една такава флота, като в езерото Титикака (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Lake_Titicaca_on_the_Andes_from_Bolivia.jpg ) което е на 3800м. височина над морското равнище е имало също такъв езерен флот начело със самолетоносач, който е летял. Великата Булгарска флота, състояща се от 540986705697760 кораба, обаче е била океанска, като основната корабостроителница е на северния полюс и т.н. Айде да не издавам повече булгарски тайни . . .

Преди 5 години, 1 месеца бай ганю каза

В статията липсва едно име на голям Български светец-Св Варлаам Охридски архиепископ на Охрид посечен от турците.Житието на светеца е интересно и заслужава да се публикува отделно.Убит е на 28 май,тогава се чества и неговата светла памет! Наемам се да сторя това някой път

Преди 5 години, 1 месеца бай ганю каза

Съвсем наскоро четох някъде,че гръцката държава ОФИЦИАЛНО е поискала от България да и бъдат върнати църковни ценности(не икони-главно църковна утвар,книги,регистри)отнесени от БА през войните с цел да бъдат спасени от гръцкия БАШИБОЗУК!ЗАЩО искат ФАЛАШИТЕ да се върне това БЪЛГАРСКО имущество???Има САМО един отговор и това е:ЗА ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ!!!БЪРГАРСКИТЕ книги и БЪЛГАРСКИТЕ църковни регистри!!!За да бъдат заличени и ПОСЛЕДНИТЕ следи от БЪЛГАРСКОТО присъствие по тези земи!!!Сигурен съм,че ще се намерят достатъчно продажни ДУШИЦИ,които биха продали и майка си за да им УГОДЯТ!!!Този въпрос обаче като че ли се решава ТИХОМЪЛКОМ и на ТЪМНО!!!Нарочно го пиша,за да заинтригувам повече Българи,да почнем да ЧОПЛИМ -КАКВО става и КАКВА е ИСТИНАТА!!!Привидно ВСИЧКО ни е НАРЕД и ЧАЛГАТА продължава да ДУМКА с пълна сила от оная кутия дето за нея Св.Козма Етолийски от Янина през 18-ти век казва:"Ще дойде време ,когато ДЯВОЛА ще влезе в една кутия и оттам ще вика,а рогата му ще са на керемидите"

Преди 5 години, 1 месеца бай ганю каза

Всеки ,който се смята за Българин,Би трябвало да направи всичко възможно да посети и ВИДИ поне един път ПЕЛА(БЕЛА)Входа е 10 евро,но си заслужава!Но трябва да имаш ОЧИ за да ГЛЕДАШ!!!Особено открития музей-разкопки!