Само факти!

Не че нещо, обаче...

След края на Гражданската война в САЩ между 33% и 50% от наличната в обръщение валута е била фалшива.

Мнения за След края на Гражданската война в САЩ между 33% и 50% от... Споделете
вашето мнение!